miércoles, 3 de marzo de 2010

SERRA DE FOLLABAL DICCIONARIO XEOGRAFICO ILUSTRADO DE GALICIA


Situada ao nordeste do concello da FONSAGRADA, provincia de LUGO, aínda que unha parte se estende polo Principado de Asturias. Está orientada do suroeste ao nordeste e prolóngase ao sur (Serra de Liñares) e ao leste con outras elevacións da zona e, ao noroeste, coa serra de ENVERNAL. Chega a altitudes que superan os 1000 mts ea máxiam cota é o monte de PEDRAS APAÑADAS, a 1.203 mts de altitude. Fórmana lousas e cuarcitas que afloran en cristas aguzadas. As foramas son suaves e alombadas nos cumios e abruptas nas beiras dos ríos que descenden das serras. Ten vexetación herbácea e monte baixo, formada por matogueiras e estensas repobacións forestais de piñeiros. Nas partes meridional e setentrional nacen sos ríos SUarna, afluente do río Navia, e Rodil, tributario do EO. O tramo que baña este último curso fluvial forma parte do LIC de Carballido

No hay comentarios:

Publicar un comentario