lunes, 26 de julio de 2010

A DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN PARA O ARRANXO DO CEMITERIO DA VEIGA DE LOGARES

De conformidad co artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións, e co arto 17 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se dá publicidade ás subvencións concecdidas por acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de data 23 de xullo de 2010:
ARRANXO ACCESOS A CEMITERIO
PRESUPOSTO: 12000 EUROS
SUBVENCION: 9000 EUROS

No hay comentarios:

Publicar un comentario