jueves, 9 de agosto de 2012

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2012, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se dá publicidade do acordo polo que se convoca o concurso público para o outorgamento de licenzas para a prestación de servizos de comunicación audiovisual radiofónica de titularidade privada na Comunidade Autónoma de Galicia.O Consello da Xunta de Galicia, na súa xuntanza do día 26 de xullo de 2012, aprobou as bases que rexerán o concurso público para o outorgamento de licenzas para a prestación de servizos de comunicación audiovisual radiofónica de titularidade privada na Comunidade Autónoma de Galicia e acordou a súa convocatoria.
1. Entidade adxudicadora.
O órgano competente para adxudicar a licenza para a prestación do servizo de comunicación audiovisual radiofónica é o Consello da Xunta.
A Secretaría Xeral de Medios é o órgano competente para a tramitación das solicitudes.
2. Obxecto do concurso.
84 licenzas para a prestación do servizo de comunicación audiovisual radiofónica de titularidade privada que se detallan no anexo da presente resolución.
3. Garantías.
Determinadas no anexo V das bases.
4. Prazo e lugar de presentación.
Prazo de presentación: un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Lugar de presentación: a solicitude (anexo II das bases) debidamente cuberta e os sobres pechados que conteñan a documentación sinalada nas bases deberán presentarse no Rexistro Auxiliar da Secretaría Xeral de Medios, sito na rúa do Hórreo 61, Santiago de Compostela.
Así mesmo, a presentación poderá realizarse mediante envío por correo certificado con destino ao dito rexistro, caso en que o interesado deberá acreditar, co xustificante correspondente, a data de imposición do envío e comunicar no mesmo día á Secretaría Xeral de Medios, por fax ao número 981 54 12 89 ou telegrama, a remisión da solicitude que deberá ser, en todo caso, anterior á finalización do prazo para a presentación de solicitudes. Esta acreditación poderá realizarse tamén por correo electrónico ao enderezo radiodifusión.sxmedios@xunta.es, ben que este medio soamente será válido se existe constancia da súa transmisión e recepción, das súas datas e do contido íntegro das comunicación e se identifica fidedignamente o remitente e o destinatario.
5. Forma de presentación.
A establecida nas bases do concurso.
6. Modelo de solicitude.
O que figura como anexo II das bases do concurso.
7. Obtención de documentación.
As bases e os seus anexos estarán á disposición dos solicitantes:
a) No seguinte enderezo da internet: http://medios.xunta.es
b) Nas dependencias da Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Xestión de Medios Audiovisuais da Secretaría Xeral de Medios, na rúa do Horreo 61, Santiago de Compostela (A Coruña).
8. Teléfonos de información.
981 54 43 22 e 981 54 48 48.
Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2012
Alfonso Cabaleiro Durán
Secretario xeral de Medios
ANEXO
PV
Localidade
F-(MHz)
Lonxitude
Latitude
Cota
HEFM
p.r.a.
(kW)
P
D
C
Arzúa
95,4
008W1000
42N5600
360
75
0,200
M
N
C
Arzúa
97,7
008W1000
42N5600
360
75
0,200
M
N
C
Carballo
88,5
008W3900
43N1300
200
150
0,500
M
N
C
Carballo
92,4
008W3900
43N1300
200
150
0,500
M
N
C
Carballo
96,4
008W3900
43N1300
200
150
0,500
M
N
C
Carballo
97,0
008W3900
43N1300
200
150
0,500
M
N
C
Carballo
97,8
008W3900
43N1300
200
150
0,500
M
N
C
Cariño
89,9
007W5400
43N4300
480
75
0,100
M
N
C
Cariño
101,9
007W5400
43N4300
480
75
0,100
M
N
C
Cariño
105,8
007W5400
43N4300
480
75
0,100
M
N
C
Cee
94,2
009W1200
42N5700
160
150
0,100
M
N
C
Cee
95,7
009W1200
42N5700
160
150
0,100
M
N
C
A Coruña
87,7
008W2500
43N2200
150
150
8,000
M
N
C
A Coruña
99,9
008W2500
43N2200
150
150
8,000
M
N
C
A Coruña
106,8
008W2500
43N2200
150
150
8,000
M
N
C
Ferrol
90,6
008W1600
43N2900
170
150
4,000
M
N
C
Ferrol
93,0
008W1600
43N2900
170
150
4,000
M
N
C
Ferrol
103,2
008W1600
43N2900
170
150
4,000
M
N
C
Muros
97,3
009W0400
42N4600
180
200
0,500
M
N
C
Muros
103,8
009W0400
42N4600
180
200
0,500
M
N
C
Ordes
97,6
008W2400
43N0400
300
75
0,500
M
N
C
Santiago de Compostela
87,6
008W3300
42N5400
320
150
4,000
M
N
C
Santiago de Compostela
88,9
008W3300
42N5400
320
150
4,000
M
N
C
Santiago de Compostela
95,3
008W3300
42N5400
320
150
4,000
M
N
C
Santiago de Compostela
105,6
008W3300
42N5400
320
150
4,000
M
N
C
Santiago de Compostela
106,1
008W3348
42N5046
307
239
8,000
V
N
C
Vimianzo
99,5
009W0200
43N0700
190
75
0,500
M
N
C
Vimianzo
100,1
009W0200
43N0700
190
75
0,500
M
N
LU
Becerreá
88,4
007W1000
42N5100
680
75
0,100
M
N
LU
Becerreá
101,9
007W1000
42N5100
680
75
0,100
M
N
LU
Chantada
100,1
007W4600
42N3700
500
50
0,500
M
N
LU
Chantada
106,1
007W4600
42N3700
500
50
0,500
M
N
LU
A Fonsagrada
94,8
007W0400
43N0800
920
75
0,500
M
N
LU
A Fonsagrada
101,5
007W0400
43N0800
920
75
0,500
M
N
LU
Foz
88,8
007W1700
43N3400
70
75
0,200
M
N
LU
Foz
95,0
007W1700
43N3400
70
75
0,200
M
N
LU
Lugo
93,3
007W3500
43N0100
470
75
4,000
M
N
LU
Lugo
93,7
007W3500
43N0100
470
75
4,000
M
N
LU
Lugo
98,9
007W3500
43N0100
470
75
4,000
M
N
LU
Lugo
105,6
007W3325
42N5858
434
72
4,000
V
N
LU
Monforte de Lemos
87,8
007W2900
42N3300
470
150
1,000
M
N
LU
Monforte de Lemos
91,8
007W2900
42N3300
470
150
1,000
M
N
LU
Navia de Suarna
96,9
007W0100
42N5700
610
38
0,100
M
N
LU
Palas de Rei
93,3
007W5300
42N5300
550
38
0,100
M
N
LU
Palas de Rei
97,5
007W5300
42N5300
550
38
0,100
M
N
LU
Quiroga
93,4
007W1600
42N2900
370
75
0,200
M
N
LU
Ribadeo
91,7
007W0300
43N3200
40
60
0,500
M
N
LU
Sarria
90,6
007W2500
42N4800
540
75
0,500
M
N
LU
Sarria
97,5
007W2500
42N4800
540
75
0,500
M
N
LU
Vilalba
103,0
007W4200
43N1800
470
75
1,200
M
N
LU
Viveiro
88,5
007W3500
43N3800
180
150
1,200
M
N
LU
Viveiro
97,0
007W3500
43N3800
180
150
1,200
M
N
LU
Viveiro
99,7
007W3500
43N3800
180
150
1,200
M
N
OU
Allariz
97,6
007W4700
42N1100
550
75
0,100
M
N
OU
Allariz
106,1
007W4700
42N1100
550
75
0,100
M
N
OU
Avión
106,0
008W1500
42N2300
495
75
0,200
M
N
OU
O Barco de Valdeorras
88,4
007W0700
42N2400
440
75
1,000
M
N
OU
O Barco de Valdeorras
90,9
007W0700
42N2400
440
75
1,000
M
N
OU
O Barco de Valdeorras
92,0
007W0700
42N2400
440
75
1,000
M
N
OU
O Carballiño
89,4
008W0500
42N2500
410
75
0,500
M
N
OU
O Carballiño
93,7
008W0500
42N2500
410
75
0,500
M
N
OU
Celanova
89,0
007W5800
42N0900
640
75
0,500
M
N
OU
Celanova
100,1
007W5800
42N0900
640
75
0,500
M
N
OU
Lobios
89,4
008W0500
41N5400
460
75
1,000
M
N
OU
Ourense
90,2
007W5300
42N2000
390
200
4,000
M
N
OU
Ourense
102,4
007W5300
42N2000
390
200
4,000
M
N
OU
Ourense
103,9
007W5300
42N2000
390
200
4,000
M
N
OU
Ribadavia
98,5
008W0800
42N1700
180
75
0,200
M
N
OU
Ribadavia
101,8
008W0800
42N1700
180
75
0,200
M
N
OU
Verín
97,1
007W2700
41N5700
460
75
1,200
M
N
OU
Verín
105,5
007W2700
41N5700
460
75
1,200
M
N
OU
Viana do Bolo
103,9
007W0700
42N1100
684
37
1,200
M
N
OU
Xinzo de Limia
96,9
007W4100
42N0500
730
75
0,500
M
N
OU
Xinzo de Limia
99,3
007W4100
42N0500
730
75
0,500
M
N
PO
Arbo
97,0
008W1900
42N0700
160
75
0,200
M
N
PO
A Estrada
92,2
008W2900
42N4100
300
150
2,000
M
N
PO
A Estrada
94,9
008W2900
42N4100
300
150
2,000
M
N
PO
A Estrada
99,9
008W2900
42N4100
300
150
2,000
M
N
PO
Lalín
101,3
008W0700
42N4000
550
75
1,200
M
N
PO
Pontevedra
97,0
008W4000
42N2700
250
150
4,000
M
N
PO
Pontevedra
103,6
008W4000
42N2700
250
150
4,000
M
N
PO
Pontevedra
105,1
008W4237
42N2800
496
522
2,000
M
N
PO
Tui
105,1
008W4100
42N0300
200
75
0,500
M
N
PO
Vilagarcía de Arousa
96,7
008W4600
42N3400
120
150
2,000
M
N
PV: provincia.
F-(MHz): frecuencia de emisión en megahertzs.
Lonxitude/Latitude/Cota: coordenadas xeográficas de localización do transmisor.
HEFM: altura efectiva máxima en metros.
p.r.a.(kW): potencia radiada aparente total máxima en quilowatts, sumadas potencias radiadas máximas en cada plano de polarización.
P: polarización da emisión (M: mixta; V: vertical).
D: características de radicación (D: directiva; ND: non directiva).

No hay comentarios:

Publicar un comentario