martes, 31 de agosto de 2010

Ir a un curso libra a 56 lucenses dunha multa por fumar porros


Pasar un curso informativo -para ser exonerado de pagar 310 euros de multa por consumo ou posesión de drogas en lugares públicos- é unha alternativa que está a ter gran aceptación entre os mozos galegos. De feito, un total de 56 expedientes na provincia de Lugo, por consumo ou tenencia de cannabis, quedaron conmutados desde o ano 2008 ata a actualidade, segundo informou a subdelegación do Goberno. A sanción hase conmutado a cambio da asistencia ao programa formativo ‘Alternativa 2008', posto en marcha pola Subdirección Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias en colaboración coa Delegación s do Goberno en Galicia, para fomentar a prevención e a educación na loita contra as drogas.
A unidade asistencial de drogodependencias da Cruz Vermella de Lugo, situada en San Eufrasio, é a encargada de impartir estas sesións informativas sobre o uso e o abuso de estupefacientes aos mozos exonerados de abonar 310 euros de sanción por consumo ou tenencia de drogas en lugares públicos da maior parte da provincia. En Lugo asistiron ao curso nove expedientados desde o ano 2008 e outros dous mozos atópanse á espera dunha nova sesión formativa.
María Jesús Gutiérrez Gutiérrez, psicóloga da unidade asistencial de drogodependencias da Cruz Vermella, explica que «en Lugo non hai tanta xente nesta situación comparado con outras provincias». Por ese motivo, imparten unicamente un taller informativo ao ano.
«No 2008 tivemos a seis persoas, o ano pasado a tres, e no 2010 temos a dous mozos esperando a que se celebre un novo curso, xa que debemos esperar a aumentar o número de expedientados», indica.
Ademais, María Jesús Gutiérrez asegura que «os sancionados poden elixir o lugar onde asistir ao taller, xa que, por exemplo, tivemos a algunha persoa da Coruña ou de Vigo que estudaban ou traballaban nesta cidade».
As sesións informativas danse tamén na Coruña, Ferrol, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo ou Vilagarcía de Arousa, cidades ás que acoden algúns dos lucenses.
DESTINATARIOS
O programa ‘Alternativa 2008' articúlase sobre o principio de voluntariedad, ao permitir aos denunciados optar en todo momento entre acollerse a el ou continuar a tramitación do procedemento sancionador iniciado contra eles. Ademais, os posibles beneficiarios deben ser novos residentes na comunidade menores de 28 anos, así como ser denunciados en territorio galego. Do mesmo xeito, para ter a oportunidade de quedar exonerados da sanción de 310 euros a cambio dun taller informativo, non poderán ser diagnosticados como dependentes de drogas. Outro dos requisitos é non ser beneficiario con anterioridade deste programa.
Con Alternativa ‘2008', o Goberno pretende conseguir un número significativo de individuos que substitúan o procedemento sancionador pola realización do programa, así como mellorar o grao de información e coñecemento dos mozos sobre as drogas e os seus efectos, os riscos que leva o seu consumo, incrementar as estratexias para afrontar situacións de risco asociado ao consumo de drogas e as habilidades de resistencia e presión, así como sensibilizar aos pais dos menores participantes no programa sobre a necesidade de levar a cabo actividades preventivas e a importancia de que participen e colaboren nelas.
O curso ten unha duración de seis horas, e divídese en dous partes. Na primeira sesión, de dúas horas, un avogado é o encargado de informar os aspectos lexislativos aos mozos, mentres que nos catro restantes, un psicólogo encárgase de sensibilizar aos alumnos.
EFICIENCIA
María Jesús Gutiérrez Gutiérrez ocúpase do tema psicolóxico do taller informativo sobre o uso e o abuso das drogas do programa ‘Alternativa 2008' na unidade asistencial da Cruz Vermella en Lugo. Considera que estas sesións son necesarias, xa que «moitos mozos necesitan que alguén lles escoite». De feito, explica que algúns asistentes a estas sesións deciden intentar un cambio no seu consumo e exponse unha deshabituación.
Con todo, a psicóloga María Jesús Gutiérrez aprecia que «algúns mozos veñen e participan nos talleres unicamente para librarse da multa, deixando claro desde o primeiro momento que non pensan deixar de fumar porros e que a súa postura vai seguir sendo a mesma».
Os DATOS
O cannabis é a droga máis intervida
1.611 persoas foron sancionadas por tenencia, consumo público de drogas e tolerancia en locais públicos na provincia de Lugo en 2008, mentres que en 2009 o número de multas baixou a 1.576, segundo os datos achegados pola delegación do Goberno.
Incautacións
A droga máis intervida foi a planta de cannabis, con 63.613,29 gramos incautados en 2008. As intervencións de cocaína supuxeron 4.163,92 gramos.
Incidencia
Lugo é a segunda provincia con menos sancións por posesión ou consumo de drogas, logo de Ourense, que en 2008 rexistrou 905 multas, e seguida da Coruña, con 3.015, e Pontevedra, con 3.177. En 2009 ocupou o mesmo posto, pois en Ourense impuxéronse 853 sancións, en Pontevedra houbo 3.402, e na Coruña, 4.231.

No hay comentarios:

Publicar un comentario