miércoles, 23 de junio de 2010

Todas as rexións perderon fondos ao superar o 75% da media europea
Varias autonomías españolas perderon máis da metade dos fondos estruturais que tiñan asignados no programa orzamentario 2000-2006 cando se negociaron hai tres anos as contas do novo período. E iso a pesar de que a moitas delas, que superaban o 75% da renda media, a Unión Europea concedeulles unha prórroga para non privalas de golpe do seu dereito a seguir obtendo apoio financeiro con carácter preferente.
Dous desas rexións, Asturias e Murcia, xunto ás cidades autónomas de Ceuta e Melilla, pasaron a barreira do 75% polo efecto estatístico da adhesión dos oito socios do Leste, ademais de Malta e de Chipre. Para Asturias, o cambio supuxo un recorte radical nos seus fondos: segundo a Dirección Xeral de Política Rexional da Comisión Europea, pasou de recibir 2.164 millóns de euros dos fondos estruturais no período 2000-2006, incluída a participación estatal, a apenas 554 millóns no seguinte septenio, é dicir un 75% menos. Murcia perdeu o 61%, Ceuta o 40% e Melilla o 26%.
Europa dos Quince
Outras tres rexións superarían o 75% da media aínda que esta calculouse sobre a Europa dos Quince. E aínda que para elas tamén se aprobou unha prórroga, perderon boa parte dos seus fondos. O maior recorte levoullo Castela e León (de 5.032 millóns no septenio 2000-2006 a 1.175 millóns no 2007-2013, un 76,6% menos), aínda que a súa renda por habitante xa se equiparou ao 100% da europea. Valencia, que está ao 92%, perdeu máis da metade dos seus fondos estruturais, mentres que Canarias, co 90% da renda, quedou sen o 43%.
Baixo a media
Tamén as rexións que estaban baixo o 75% da media (Galicia, Estremadura, Castela-A Mancha e Andalucía) viron notablemente rebaixada a súa participación nos instrumentos financeiros da política europea de cohesión, que tivo que ampliar a súa carteira de beneficiarios ás rexións pobres dos novos Estados membros. Galicia perdeu un 40% dos fondos estruturais, aínda que logo compensouno en parte co Fondo de Cohesión. Castela- A Mancha perdeu o 35%, e Andalucía e Estremadura, case o 30%.

No hay comentarios:

Publicar un comentario