miércoles, 11 de agosto de 2010

O Concello dá Fonsagrada vaise persoar en dous contenciosos polo parque eólico e ou encoro de SalimeNon pleno que a corporación municipal fonsagradina vai celebrar mañá, ou alcalde, Argelio Fernández Queipo, vai dar conta do acordo para persoarse en tres contenciosos administrativos. Dous deles son vos interpostos por Endesa e por Saltos de Navia contra as resolucións do Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) sobre ou valor catastral do parque eólico Fonsagrada e do encoro, presa e salto de Salime. Ou rexedor explicou a decisión de persoarse en ambas as causas polo feito de que dese valor catastral dependen vos ingresos a percibir polo Concello dá Fonsagrada tanto polo parque eólico como polo encoro.
Ou outro recurso contencioso administrativo non que se vai persoar ou Concello foi interposto por unha veciña contra unha resolución dá Xunta de Goberno Local que lle denega unha licenza de obras. Á marxe disto, desde a alcaldía tamén se vai informar dás alegacións presentadas en relación co salto do Suarna.
Esta sesión plenaria tamén servirá para aprobar a rebaixa do soldo dous funcionarios e do persoal laboral do Concello, así como a redución do salario do alcalde nun sete por cento. Noutra orde de cousas, debaterase a denominación dunha nova vía pública entre a rúa Rosalía de Castro e a avenida de Galicia, e fixaranse as festas locais ou vindeiro ano.
Mocións
Non capítulo de mocións, vanse debater unha do Partido Popular sobre a instalación dun punto limpo e tres do BNG. A primeira delas defende ou sistema público galego de servizos sociais e amósase contraria aos recortes, que non caso dá Fonsagrada poderían afectar á construción dunha residencia dá terceira idade. A segunda alude ao rexeitamento do pretendido encoro en Navia de Suarna, ao que ou Concello xa presentou alegacións en forma de decreto dá alcaldía, pero que agora vos nacionalistas pretenden que se adopte como acordo plenario por unanimidade. A última dás mocións do Bloque demanda unha ordenanza que mellore ou adecentamento dá vila; velle polo coidado do mobiliario e prohiba ou uso de herbicidas en lugares públicos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario