miércoles, 6 de julio de 2011

PARROQUIAS DA FONSAGRADA (XXIII): TRAPA (A)


Pobos: 10
Poboación: 124 Veciños (2007)
Extensión: 8,72 Km2
Densidade: 14,22 hab/Km2
Límites:
Norte: Asturias e Veiga de Logares
Sur: Lamas de Campos e Trobo
Este: Asturias
Oeste: Trobo e Veiga de Logares
No ano 1.991, contaba con 171 veciños cúnha densidade media de 19,6 hab/km2. Segúndo o censo de 2.001, a Parroquia contaba con 124 veciños. No ano 2007 eran 124 veciños, 67 homes e 57 mulleres.POBOS
San Cibrán
O Couso
A Labiada
O Mesón Novo
O Mesón Vello
Outonais
Penamaría
A Pruída do Vale
A Trapa
Vilalba¿QUE VER?

San CibránIgrexa Parroquial
Ruinas dunha palloza "evolucionada" con teito de palla e lousa.
Varios horros de lousa


A Labiada


Capela da Nosa Señora da Paz.- Peretenece a o estilo Barroco rural e pode datar do século XVIII.Ermida de planta rectangular con teito de entramado de madeira a duas augas. Os muros son de cachotes de xisto. Na fachada sobrancea o arco da entrada feito con laxas de xisto como dovelas. A espadana semella engadida despois nenvargantes o remate debe ser aproveitado da espadana orixinal.
Casa de García.- Conxunto formado por vivenda, hórreo , palleira e pozo
Casa do Sr. Armando.- Vivenda de planta ovalada. Pertenece a tipoloxía de “Palloza” formando un volumen único con gran pluralidade de espacios que corresponden as multiples actividades agrícolas.
Palloza con teito de lousa, moi baixa e de pranta circular, cunha porta vermella a dobre folla.
Numerosos hórreos de lousa e madeira


O Meson Novo


Medorras do Mesón Novo(2)


O Mesón Vello


Mesón Vello.- Ten mais de 400 anos. E un conxunto de planta cadrada de 15 x 15 m. Ten cuberta a catro augas de lousa, muros de carga de mampostería e una estructura de pares de madeira. A carpintería en portas e fiestras e de madeira de castiñeiro. O claveteado e orixinal. O mesón estructurase con un contenedor cos seguintes espacios; en planta baixa o establo o taller de forxa as cuadras e cociña, en planta alta as dependencias. A palleira accesible dende o exterior. Este antigo Mesón de la Cruz significaba un paso importante para os arrieros da bisbarra.


Outonais


Capela
Casa da Capela.-
Tipo palloza de máis de 100 anos. Tratase duna construcción de planta rectangular de 8 x 6 m moi humilde.Que consta de planta baixa e un baixo cuberta. A cuberta e a duas augas. Os muros de carga son de xisto e a cuberta de Lousa. Ten moi poucas xanelas.
Casa de Campón.- Ten uns 100 anos. Tratase duna construcción de planta rectangular de 7.5 x5.5m. con tres niveis; un entrada e lareira, outro mais abaixo para as cortes e o mais outo para os dormitorios. Paredes de carga de Xisto con xunta seca. Cuberta a tres augas de lousa. Estructura dos forzados de madeira.
Celeiro


Penamaría


Palleira da Casa da Veiga, con teito de lousa, con ventá no teito e cunha pequena cheminea.
Capela de San Pedrín
Pombal
Hórreos


Pruida do Vale


Casa de labranza con Capela Privada.
Hórreo.-
Data do primeiro tercio do século XX. Construcción de planta cuadrada de 8 x 8 m., con estructura e cerramento de madeira con corredor, con dous lados chapados con planchas (Sur e Suroeste) . Esta apoyado en catro pes de madeira traballada e píntada en tonos azúl e branco. Esta feito o corpo principal cun entramado de madeira e cerrado con tabliñas de madeira cravadas a os marcos na banda superior e cunhas lousas cravadas tamen ao marco na parte inferior. A cuberta e a catro augas de lousa con un remate de pedra.


Trapa


Capela de Nosa Señora de Guadalupe.
Ruinas do Teleclub e Antiga escola
Embutidos Buenavista


Vilalba


Varios horros con teito de palla e lousa
Antiga escolaINFORMACION PROPIEDADE DE FONSAWEB

No hay comentarios:

Publicar un comentario