miércoles, 13 de julio de 2011

PARROQUIAS DA FONSAGRADA (XXV): VEIGA DE LOGARES


 • Pobos: 13
 • Poboación: 189 Veciños (2007)
 • Extensión: 18,75 Km2
 • Densidade: 10,8 hab/Km(2007)
 • Límites:
  • Norte: S. André de Logares
  • Sur: Trobo
  • Este: Trapa e Asturias
  • Oeste: Carballido
    No ano 1.991, contaba con 285 veciños, cúnha densidade media de 15,2 hab/km2.  Segúndo o censo de 2.001, a Parroquia contaba con 211 veciños. No ano 2007 a parroquia contaba con 189 veciños, dos cales 107 eran homes e 82 mulleres. No ano 2011, segundo nomenclator do INE, a poboación é de 179 habitantes, 98 varóns e 81 mulleres.


POBOS
VEIGA DE LOGARES, A


Poboación: 36 veciños.      Distancia a Fonsagrada: .   Altitude: 519 m.  Código postal:   
Accesos: Dende A Fonsagrada hay que ir pola estrada LU-740 ata Vilardíaz e alí seguir pola CP-1904 ata chegar a Veiga de Logares.
Hay que ver:
 • Iglesia Parroquial. Iglexa de pranta de cruz latina feita en mampostería de esquisto, o tejado é a duas augas feito con pizarra. Accedese ó  interior por un pórtico con entrada arqueada e tellado tamén de pizarra a tres augas. Ó campanario feito en sillería de granito, e consta de tres corpos. O primeiro é cadrado cúnha ventá, o segundo ten dous espacios arqueados, donde se sitúan as duos campás; e o derradeiro corpo ten un vano pequeño, tamén arqueado e coroado por un remate en bola.
 • Casa Rectoral
 • Muiño de Ferreiro
 • Muiño de Mera
 • Casa Daquel Cabo.- Casa característica de tipo lucense de planta cuadrada e dous niveis, o baixo ou terreo onde se situan as cortes, e o primeiro andar (vivenda), mais un faio. Polo seu aspecto e a composición das suas fachadas se deduce a presencia dun mestre de obra “culto” cando ista foi levantada. O conxunto completase cunha palleira e mais un pombal.
 • Pombal da Casa Daquel Cabo.- Pequena construcción de planta octogonal de aproximadamente 1.65 m , os materiais son os tradicionais nesta zona con muros de cachotes de xisto con restos de un bello revoco de barro caleado. Entramado do teito de madeira, e cuberta de lousa.
 • Castro do Castelo 
 • Castro de San Román
 • Varias Medorras
BRAÑAPoboación: 23 veciños.      Distancia a Fonsagrada:  Altitude: 780 m.     Código postal:   
Accesos: Desde AFonsagrada hay que coller a estrada LU-701 ata Barbeitos (PK 6), no cruce hay que coller a esquerda e percorrer pola LU-703 uns 6,2 Km ata Mesón Novo, donde colleremos a estrada da esquerda e non nos desviaremos ata que pasado o Ventorrillo atoparemos a esquerda o cruce que nos levará ata Braña.
Hay que ver:
DRADAS

Poboación: 4 veciños.      Distancia a Fonsagrada:        Altitude: 760 m. Código postal:   
Accesos: Dende A Fonsagrada hay que ir pola estrada LU-740 ata Vilardíaz e alí seguir pola CP-1904 ata Veiga de Logares onde atoparemos un cruce a esquerda polo que tras pasar Llan e Louteiro, chegaremos a Dradas.
LIÑARES DE VILAFURADA

Poboación: 18 veciños.      Distancia a Fonsagrada:   Altitude: 625 m.    Código postal:   
Accesos: Desde A Fonsagrada hay que coller a estrada LU-701 ata Barbeitos (PK 6), no cruce hay que coller a esquerda e percorrer pola LU-703 uns 6,2 Km ata Mesón Novo, donde colleremos a estrada da esquerda e non nos desviaremos ata o Ventorrillo onde colleremos a estrada da esquerda e chegaremos a Liñares de Vilafurada. Tamén se pode ir pola estrada LU-740 ata Vilardíaz e alí coller a estrada da dereita.
Hay que ver:
 • Hermita de Sagrado Corazón
 • Capela de Liñares de Villafurada
 • Casa do Rego.- O dintel da entrada data do ano 1.808. E unha vivenda habilitada para o laboreo, que ainda que se atope actualmente nun estado de ruina completa deixa ver o seu carácter de lugar de residencia dun terrateniente con bo número de xornaleiros.
 • Casa de Osorio.- Tratase dunha construcción para vivenda que orixinariamente fora de planta rectangular, pero que sufreu transformacións o largo do século pasado e mais este, resultando a forma actual de U que a un lado ten un volumen engadido (capela), bastante recente e que no interior pecha un patio desde o que se ingresa na vivenda. A construcción esta feita con mampostería de xisto que posteriormente foi revocada con morteiro de cemento. O conxunto podríase inscribir nun rectángulo de 20x 20 m.
 • Casa de Méndez.- No cargadoiro de una fiestranpodese leer a data de 1.897. Conxunto redidencial formado por unha vivenda e un espacio anterior “eira” limitada por construccións adxetivas de almacenamento. A forma do conxunto e irregular. Os materiais son os tradicionais na zoa; encachado de xisto nos muros, enlousado de xisto na cuberta.
 • Fonte
 • Horreos
 • Porcos Celtas
LLAN


Poboación: 2 veciños.      Distancia a Fonsagrada:    Altitude: 676 m.     Código postal: 
Accesos: Dende A Fonsagrada hay que ir pola estrada LU-740 ata Vilardíaz e alí seguir pola CP-1904 ata Veiga de Logares onde atoparemos un cruce a esquerda polo que chegaremos a Llan.
Hay que ver:
 • Capela de Llan
 • Hórreos
LOUTEIRO

Poboación: 28 veciños.   Distancia a Fonsagrada:      Altitude: 736 m.    Código postal: 
Accesos: Dende A Fonsagrada hay que ir pola estrada LU-740 ata Vilardíaz e alí seguir pola CP-1904 ata Veiga de Logares onde atoparemos un cruce a esquerda polo que tras pasar Llan, chegaremos a Louteiro.
Hay que ver:
 • Capela de Santo Estevo.
 • Celeiro.- Celeiro con cuberta de palla veirado de lousa de mais de 100 anos. Edificio cuadrado de 4m. de lado con muros de mampostería de xisto , a única porta do edificio e de madeira de castiñeiro e ten un cargadoiro do mesmo material. Cubrese directamente con unha cuberta de palla que se sustenta mediante unha estructura de madeira en rollizos. A cimentación asentou procucindo importantes grietas nos muros. E a cuberta e de palla e seca, coa auga o estado non e bó. Os vecinos do lugar comentaron que a princios do século XX viviu niste cabano unha dona que crioú a seis fillos. Pouco despois convertiuse en bodega. Atópase o carón da Casa de Venancio.
 • Hórreos
 • ¿Dolmen?
 •  Castro de As Murolas
 • O Castrillón
ROBLEDO
Poboación: 11 veciños.      Distancia a Fonsagrada:    Altitude: 620 m.   Código postal: 
Accesos: Dende A Fonsagrada hay que ir pola estrada LU-740 ata Vilardíaz e alí seguir pola CP-1904 ata chegar a Robledo.
Hay que ver:
 • Escudo de Armas
 • Muíño
 • ¿Capela?
 • Casa de labranza
 • Hórreos
 • Castro de san Martiño de Robledo / Cerro do Castro
 • Castro
 • ¿Fonte?
ROMEANPoboación: 0 veciños.      Distancia a Fonsagrada:        Altitude: 580 m.     Código postal:   
Accesos: Dende A Fonsagrada hay que ir pola estrada LU-740 ata Vilardíaz e alí seguir pola CP-1904 dirección Veiga de Logares, ata que pasado San Martín de Robledo atoparemos a esquerda o cruce que nos leva a Romeán.
Hay que ver:
 • Muiño de Osorio
 • Horreo
 • ¿Capela?
 • Castro
SAN MARTIN DE ROBLEDOPoboación: 9 veciños.      Distancia a Fonsagrada: .  Altitude: 565 m.    Código postal:   
Accesos: Dende A Fonsagrada hay que ir pola estrada LU-740 ata Vilardíaz e alí seguir pola CP-1904 ata que pasado Robledo chegaremos a San Martín de Robledo.
Hay que ver:
 • Igrexa de San Martín
 • Rectoral con escudo
 • Hórreos
 • Castro de San Martín de Robledo
VENTORRILLO, O
Poboación: 5 veciños.      Distancia a Fonsagrada:    Altitude: 850 m.     Código postal:   
Accesos: Desde AFonsagrada hay que coller a estrada LU-701 ata Barbeitos (PK 6), no cruce hay que coller a esquerda e percorrer pola LU-703 uns 6,2 Km ata Mesón Novo, donde colleremos a estrada da esquerda e non nos desviaremos ata chegar ao Ventorrillo.
Hay que ver:
 • Capela de San Román
 • Fonte
 • Restaurante e Casa Rural
 • Punto mais alto da parroquia  (828 mts)
VILAGUDEL

Poboación: 17 veciños.      Distancia a Fonsagrada: .Altitude: 750 m.     Código postal:   
Accesos: Desde A Fonsagrada hay que coller a estrada LU-701 ata Barbeitos (PK 6), no cruce hay que coller a esquerda e percorrer pola LU-703 uns 6,2 Km ata Mesón Novo, donde colleremos a estrada da esquerda e non nos desviaremos ata que pasado o Ventorrillo atoparemos a esquerda o cruce que nos levará ata Vilagudel.
Hay que ver:
 • Capela de San Roque
 • Hórreos
VILARDIAZ


Poboación: 20 veciños.      Distancia a Fonsagrada:   Altitude: 620 m.   Código postal:   
Accesos: Dende A Fonsagrada hay que ir pola estrada LU-740 ata chegar a Vilardíaz.
Hay que ver:
 • Capela de Vilardíaz ¿Capela de Rancaño?
 • Capela de San Antonio (En ruinas, junto al colegio)
 • Caleiro.- Ten mais de 200 anos. Pozo socavado de forma circular na terra e reforzado con pedras de xisto para evitar que se desmoronasen as paredes, que se usaban pra cocer o cal. Mide uns 4 metros de fondo. Pódese supoñer que nace como oficio co pobo pois a cal e un revoco pra as fachadas das casas.
 • Casa do Roxo.- Casa de máis de 200 anos. Tratase de unha casa cuadrada que na actualidade encontrase moi transformada no seu interior, no que incorpora novas estancias redistribuindo todo. Xunto coa casa hai unha interesante palleira feita con muros de carga de xisto. Esta palleira ten unha fachada principal feita de barrotes de madeira para airealo interior. O chan e tamen de tablóns de madeira sobor duns rastreis que coa sua altura conseguen que a herba airee e non pudra. O aspecto formal e como unha casa cortada a o medio.
 • Casa do Crego.- Data dos séculos XVIII-XIX. Iste e un conxunto integrado por cinco elementos:
  -.
  Vivenda. Pranta cadrada, volume achatado con cuberta a tres augas. Feita en mampostería de xisto, revocada en zonas, e cuberta con lousas sobor dun armazón de madeira.
  -.
  Obra. funcionaba como alcoba ou dormitorio, volume casi cúbico rematado en cuberta a tres augas.
  -.
  Capela. En uso
 • Fonte
 • Hórreos
 • Colexio (En deshuso dende o 2008)
 • Castro de Vilardíaz ( Pena do Castelo)
 • Apartamentos www.villaseverina.es
VILARFRUXILDE

Poboación: 7 veciños.      Distancia a Fonsagrada:       Altitude: 770 m.   Código postal:   
Accesos: Dende A Fonsagrada hay que ir pola estrada LU-740 ata Vilardíaz e alí seguir pola CP-1904 ata Veiga de Logares onde atoparemos un cruce a esquerda polo que tras pasar Llan e Louteiro, chegaremos a Dradas onde colleremos a estrada da dereita para chegar a Vilarfruxilde.
Hay que ver:
 • Capela de Vilarfuxilde
VILARFRUXILDE FOI O UNICO POBO DA PARROQUIA QUE MEDROU EN NUMERO DE HABITANTES DESDE O 2007 PASANDO DE 3 A 7

No hay comentarios:

Publicar un comentario