lunes, 6 de junio de 2011

AGORA QUE O VIMOS A SABER COMO É: O OSO PARDO


Nome científico: Ursus arctos
Nome castelán: oso
Nome galego: oso
Orde: Carnívora (carnívoros)
Familia: Úrsidos
Xénero: Ursus
Especie: Ursus arctos (Linnaeus, 1758)
Subespecies presentes: Unha soa especie para a Península Ibérica. Cabreira (1914) describiu ao oso pardo español como unha subespecie autóctona (UNIDADE DE MASA ATÓMICA a. pyrenaicus, Fischer, 1829), o que se encontra moi cuestionado hoxe en día, incluíndose dentro da subespecie nominal, dentro de á cal aparecen as restantes subespecies europeas.
Lonxitude da cabeza e corpo, sen incluír a cola: entre uns 150 e 250 cms.
Peso: Entre os 80 e 150 Kgs. de media, con máximo de 250 Kg Cítase na literatura científica un macho cazado no ano 1848 que pesou 350 Kgs.
Status da especie: O oso pardo en España ten a consideración legal de especie «en perigo de extinción». Coa excepción de vedas locais, como por exemplo en Cantabria, onde a prohibición de caza do oso se remonta ao ano 1949, e outras temporais como a O.M. do 30 de outubro de 1952, que prohibiu a caza do oso por espazo de cinco anos en todo o territorio nacional, en España abatéronse legalmente osos ata 1967. Estableceuse entón unha veda temporal que se constituíu en definitiva ao catalogar o oso como especie protexida, por Decreto do 5 de outubro de 1973, situación legal ratificada por Real Decreto do 30 de decembro de 1980, sobre Especies de Fauna Silvestre Estrictamente Protegida.A Lei 4/1989, do 27 de marzo, de Conservación dos Espazos Naturais e da Flora e Fauna Silvestre, non modificou a situación práctica, pero levou consigo unha nova condición administrativa. O devandito texto legal estableceu a obriga de formar un Catálogo Nacional de Especies Ameazadas, finalmente aprobado por R.D. 439/1990, de 30 de marzo, no que o oso se incluíu como "especie en perigo de extinción", o que supón non só a prohibición xenérica de caza da especie, senón tamén a súa tenza, comercialización e naturalización dos seus restos ou elementos reprodutores (Ministerio de Medio, 2006).

DESCRIPCION DA ESPECIE

Popular plantígrado de cabeza e orellas redondeadas, corpo pesado e de gran fortaleza corporal, dotado dunha cola moi curta, apenas perceptible visualmente. A pelaxe renóvase unha vez ao ano, na época estival, e pode ter unha cor moi variable dun individuo outro, que vai ir dende o marrón moi escuro ao dourado claro, pasando por diversas gamas de tonalidades grises. Unha peculiaridade da especie é que as crías adoitan presentar un colar esbrancuxado máis ou menos amplo arredor do colo, marca, que habitualmente desaparece a partir da primeira muda ao ano de idade, pero do que pode quedar algún resto nos adultos.En canto aos sentidos, o máis desenvolvido é o olfacto excelente, fino do que depende moito para a súa supervivencia e busca de alimento. O oído, teno tamén moi desenvolvido e é extremadamente agudo e desenvolvido. Pola contra a visión non a ten moi desenvolvida, aínda que pode ver as cores durante a noite. A longa distancia recoñecen formas pero non detalles, e detectan moito mellor animais ou obxectos en movemento que inmóbiles. Nalgunhas situacións desfavorables poden erguerse sobre as súas patas traseiras para aumentar o seu campo de visión. Grazas a este mecanismo poden detectar a longa distancia moitas das súas fontes de alimento e tamén o estado sexual doutros exemplares durante a época de celo.O oso considérase unha especie relativamente recente na súa aparición no planeta, estimándose que o seu antepasado foi un mamífero hoxe extinguido chamado Hemicyon, que se considera antepasado do oso e as hienas e que daría paso a outro antecesor máis, o Ursavus, que habitou hai uns 20 millóns de anos, estimándose que o oso pardo actual apareceu como especie no Plestioceno Inferior.

Dentro da especie oso pardo (Ursus arctos), distínguense dez subespecies de oso pardo, algunhas delas extintas na actualidade: o oso dourado (UNIDADE DE MASA ATÓMICA a. californicus), que está extinto; o oso norteafricano (UNIDADE DE MASA ATÓMICA a. crowthwri), tamén extinto na actualidade; o oso grizzly (UNIDADE DE MASA ATÓMICA a. horribilis), igualmente extinto; o oso do Nepal (UNIDADE DE MASA ATÓMICA a. isabellinus); o oso kodiak ( U.a. middendorffi); o oso grizzly mexicano (UNIDADE DE MASA ATÓMICA a. Nelson); o oso azul do Tibet (UNIDADE DE MASA ATÓMICA a. pruinosus) o oso sirio (UNIDADE DE MASA ATÓMICA a. syriacus); o oso de Hokkaido (UNIDADE DE MASA ATÓMICA a. yesoensis); e o oso pardo europeo, (UNIDADE DE MASA ATÓMICA a. arctos), que é a especie que habita no continente europeo, incluída a Península Ibérica. Estímase que a subespecie europea, á súa vez, conta con dúas liñas xenéticas diferenciadas: a oriental e a occidental.A poboación total de oso pardo do planeta estímase que pode superar os 200.000 individuos. Mentres que é moi escaso, en grave perigo de extinción local, na Península Ibérica.Se en tempos pasados o oso pardo se encontraba amplamente distribuído pola Península Ibérica, actualmente tan só sobreviven dúas poboacións que están illadas entre si, unha en Los Pirineos e a outra na Cordilleira Cantábrica, estendéndose cada unha delas sobre unha extensión estimada de 2.500 Km2, cunha poboación total de tan só 70-90 individuos na zona Cantábrica e 5 nos Pireneos Occidentais. Nos Pireneos Centrales reintroducíronse hai uns anos varios individuos procedentes de Eslovaquia, co intento de reintroducir a especie, non sen grandes polémicas en amplos sectores das poboacións locais afectadas.

Incluído dentro dos carnívoros, considérase o oso como un perfecto omnívoro, capaz de comer e inxerir os máis variados alimentos, de modo que a súa dieta practicamente inclúe todas as materias dixeribles, aínda cando van estar condicionadas polas disponibilidades alimenticias dunha zona e época do ano. Así consume vexetais como froitos outonais (albedros, castañas, uvas, arandos, framboesa, abruñeiros, etc.), cogomelos, babosas, caracois, insectos e dentro destes particularmente formigas e os seus ovos, as que come en gran cantidade, para o que levanta coas súas poutas os formigueiros, así como abellas e panales de mel; tamén inclúe na súa dieta os réptiles, como cobras, lagartos ou lagartas, os anfibios, particularmente ás ras; aves e ovos; así como mamíferos e micromamíferos; ademais de peixes, dos que o salmón é o seu bocado preferido. Todo iso sen desdeñar a prea.Tamén perseguido polos seus ataques aos cultivos, ao gando doméstico, tanto ovino como vacino, así como polos danos que ocasiona á caza maior, como cervos, xabarís, cabras montesas ou rebezos, motivou a necesidade de establecer sistemas compensatorios de indemnización aos afectados polos danos ocasionados.


DATOS DA ESPECIE


Lonxevidade: A vida media estímase en torno aos 20 a 25 anos en liberdade, aínda cando adoita morrer por causas naturais antes. Un estudo efectuado no Parque Nacional de Yellowstone (EUA) puxo de manifesto que a maior mortaldade se producía nos cinco primeiros anos de vida, idade que tan só superaban un escaso 20% da poboación. A partir deste ano a mortalidade reducíase considerablemente, alcanzando a maior parte dos superviventes os 15 anos de vida, sendo moi poucos os que chegaban a vivir en torno aos 25 anos. Estímase que un oso do Zoológico de Viena ostenta o record de lonxevidade desta especie, ao ter vivido 34 anos.
Celo: Tradicionalmente considerouse ao oso como monógamo, non obstante a desproporción de sexos, xeralmente a favor das femias, condiciona os hábitos sexuais da especie, que pasou a manter condutas sexuais poligámicas.A femia, que é fértil ao longo de toda a súa vida, entra en celo cada dous ou tres anos, unha soa vez, cara á metade do verán, normalmente entre xuño e xullo.O macho mantén a súa capacidade fecundadora durante todo o ano, aínda que con máximos en verán.Ao oso considéraselle o mamífero con menor taxa reprodutora de todas as especies, motivado por alcanzar moi tarde a madureza sexual e prolongarse o embarazo e coidado das crías durante moito tempo, o que limita o seu tempo dispoñible para procrear.
Xestación: A xestación é moi variable na especie, estimándose que polo normal dura en torno aos 7 ou 8 meses, aínda que tamén pode superar esta cifra.
Parto: O parto ten lugar na oseira invernal, en total escuridade. Adoitan nacer dúas crías, con igual proporción de sexos, aínda que tamén poden producirse partos dun osiño, ou mesmo de tres
Duración da lactación: Os osos pesan ao nacer uns 350 gramos e nacen totalmente indefensos e desvalidos, carecendo de pelo ao nacer, aínda cando este se desenvolve con rapidez, de modo que aos dous meses alcanza varios centímetros de lonxitude, o que seguirá crecendo ata a primeira muda. Aos dous meses de vida un osiño alcanza xa os 3 Kgs. de peso e ao final da lactación, que pode prolongarse durante uns 6 meses, un peso próximo aos 12 Kgs. Os osiños acompañan á nai ata que son adultos, o que será aos 16 ou 18 meses de vida.
Madureza sexual: En liberdade alcanza a madureza sexual en torno aos 42 meses de vida, isto é, uns 3 anos e medio, mentres que en catividade pode adiantarse estes períodos.Alimentación: O oso considérase un omnívoro perfecto, capaz de consumir os máis variados alimentos. Nos albores dos tempos o oso foi carnívoro, pero foise adaptando á alimentación dispoñible e modificouse a súa dentición, adaptada a unha alimentación moi variada, que vai depender das disponibilidades alimenticias e época do ano.
Hábitats: Durante séculos o oso ocupou grandes bosques de chaira, na maior parte do hemisferio boreal do planeta, pero coa humanización e desaparición destes lugares, buscou refuxio nos bosques de montaña, o seu reduto actual.
Excrementos de oso pardo
Excrementos: Inconfundibles polo seu tamaño e características. Na práctica resulta difícil confundir os excrementos dos osos cos de calquera outro animal. Só nalgúns casos, cando se alimentaron de ungulados silvestres ou gañados, poderían semejarse aos dun cánido grande, como un can ou un lobo. Noutras ocasións, os excrementos do xabaril que non posúan a consistencia habitual tamén poderían dar lugar a confusión. De modo xeral, os excrementos do oso van depender do alimento consumido, aínda cando adoitan ser cilíndricos, duns 6 cms. de grosor. A análise destes excrementos utilízase para coñecer os seus hábitats de alimentación.Pegadas: Inconfundible polo seu tamaño e carácteres de plantígrado. Marca os cincos dedos e uñas, ademais de parte da planta dos pés e mans. A pegada do pé anterior é máis curta e ancha (21 x 28 cms) que a do posterior (17 x 30 cms.). Considérase que a pegada do teixugo é unha reprodución en miniatura da do oso.
Outros rastros: Moi variados, como goridas ou oseiras, distintas as de invernada das que ocupa na época de actividade. Restos de comida ou prea. Rascaduras, rabuños e dentadas, os que son un rastro moi bo desta especie, pola súa localización, a altura, normalmente por enriba de 1,50 m., debido a efectuar estas marcas en posición erguida para deixar impregnado o seu olor como marca territorialista. A pedras movidas ou levantas, algunhas de máis de 80 Kgs., tamén é un bo rastro, en canto que este considerable esforzo físico só pode facelo o oso. Formigueiros levantados ou restos de pelos en aramados ou en espiños, tamén poden axudarnos a detectar a súa presenza nun territorio.
Dimorfismo sexual: O macho é maior que a femia. O macho pesa un 20 ou 25% máis que a femia.
Inimigos naturais: Non os ten, o home foi o único e tradicional inimigo natural do oso, aínda cando as aguias e lobos poden atacar os osiños, aos que defende con virulencia e agresividade a nai, polo que as probabilidades de éxito no ataque son moi pequenas.
Curiosidades ecolóxicas: En torno ao sono invernal do oso, hai publicado todo un mundo literario, ao ter atraído dende a antigüidade o home. Polo xeral o oso retírase a invernal á chegada dos primeiros fríos do outono, aínda que poden producirse algúns atrasos en anos benignos. Normalmente inverna en covas ou grutas de pouca profundidade, aínda que tamén pode facelo encaixado en grandes madeiros ocos. Os osos menores de tres anos de idade invernan en grupo, mentres que os de maior idade o fan sós. A oseira é acondicionada coidadosamente para o inverno, para o que é recuberta con mofo, fentos, follas e ramas secas, formando unha confortable cama, tapando a entrada con ramas. Durante as primeiras semanas de encerro o oso sae frecuentemente ao exterior, en ocasións a diario, para defecar e mexar, pero pouco a pouco as saídas se farán máis esparexidas ata cesar.Este sono invernal do oso non constitúe unha verdadeira hibernación, senón que some ao oso nun estado chamado de sopor, no que pode efectuar esporádicas saídas, xa que o oso non entra nun verdadeiro letargo, nin sequera nun profundo sono, senón nun estado de sopor no que os seus sentidos permanecen alerta.Coa chegada da primavera o oso recobrará a súa actividade. O animal volve todos os anos ao mesmo lugar de invernada a non ser que sexa molestado ou se produza algunha grave contrariedade.
Principais problemáticas
: Os danos que o oso ocasiona en cultivos, actividades apícolas, así como o gando doméstico e nas especies cinexéticas, xerou unha ancestral persecución do oso polo home, que o levou ao exterminio en amplos territorios.

AVISTADO OSO PARDO PRETO DA FONSAGRADA (PREME NOS ENLACES)
http://elprogreso.galiciae.com/nova/92163.html
http://elprogreso.galiciae.com/nova/89022.html
http://v.galiciae.com/pdf_files/11052011compendio_4.pdf
http://elprogreso.galiciae.com/nova/93818.html


http://veigadelogares.blogspot.com/2011/06/hallados-excrementos-que-prueban-el.html

CATEGORIA PARA ESPAÑA

(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RURAL Y MARINO)


JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
En la Cordillera Cantábrica hay unos 105 –130 osos en dos núcleos aparentemente aislados: el occidental (unos 80–100 ejemplares) y el oriental (25–30 osos). En el primero, el número de ejemplares maduros podría no alcanzar los 50 individuos y en el último la población total es inferior aesta cifra, por lo que ambas subpoblaciones cumplen el criterio D (menos de 50 ejemplares maduros) de la categoría En Peligro Crítico.
En los Pirineos se están llevando a cabo en la actualidad reforzamientos poblacionales con osos procedentes de Eslovenia, lo que dificulta evaluar el grado de amenaza de la población (NE). De no mediar manipulación humana, la población debería considerarse como CR D, ya que consta sólo de unos 20 ejemplares.
TENDENCIA Y POBLACIONES AMENAZADAS
Atendiendo a los criterios de la IUCN, en España hay dos poblaciones de oso pardo. Una es la población de la Cordillera Cantábrica, dividida en dos subpoblaciones (Naves et al., 2003) que parecen incomunicadas desde el punto de vista genético (García-Garitagoitia et al., 2006). Su áreade distribución habitual se aproxima a los 5.000 km2. Hay presencia de osos en Lugo (Galicia), León y Palencia (Castilla y León), Asturias y Cantabria. Esporádicamente pueden detectarse ejemplares lejos de su área habitual, como el que se localizó en 2006 en montes de Orense (Galicia)próximos al límite con la provincia de Lugo. La subpoblación cantábrica occidental ocupa un área de presencia habitual de 2.800 km2 y cuenta con 80-100 osos. En 2005 se censaron 12 osas con 24 oseznos nacidos ese año, el número más alto desde que en 1989 se realizan los censos de osas con crías con un método estandarizado. La subpoblación oriental ocupa un área de 2.100 km2 y consta de unos 25-30 osos. En 2005 se detectaron 3 osas con un total de 6 oseznos, el mejor resultado desde 1989.
Un reciente estudio que analiza la dinámica de las dos subpoblaciones entre 1989 y 2004 utilizando como índice de abundancia el número de osas con crías del año muestra una clara tendencia demográfica positiva (Palomero et al., 2006). La subpoblación occidental disminuyó en la primera mitad de la década de 1990 (Wiegand et al., 1998) y pasó de 22 osas con crías en el periodo 1989-1992, a 19 en 1993-1996, pero a partir de aquí el número de osas con crías aumentó a 30 en el periodo 1997-2000 y a 35 en 2001-2004. La subpoblación oriental mantuvo un número muy bajo de osas con crías, con años sin camadas, en la década de 1990, pero a partir de 1999 se verifica reproducción todos los años y se incrementa el número de camadas. Se detectaron 5 camadas en el periodo 1989-1992, 5 en 1993-1996, 4 en 1997-2000 y 8 en 2001-2004 (Palomero etal., 2006).
La segunda población se extiende a largo del Pirineo en sus dos vertientes, española y francesa, donde se han llevado a cabo dos reforzamientos poblacionales con osos eslovenos. En el primero se soltaron dos hembras en 1996 y un macho en 1997, cuando la población autóctona se estimaba
en 6 ejemplares, con una sola hembra reproductora. La segunda operación ha tenido lugar en 2006, liberándose cuatro hembras y un macho. En 2006 hay unos 20 ejemplares, de los que sólo dos machos son autóctonos, mientras que los restantes ejemplares son eslovenos o sus descendien-
Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España 324
Ursus arctos Linnaeus, 1758
Categoría para España (2006): CR D Cordillera Cantábrica NE Pirineos
Categoría Mundial IUCN (1996): LR/lc tes.
En la vertiente española se ha detectado la presencia de osos en un área de 5.800 km2 perteneciente a Navarra, Huesca (Aragón) y Lérida (Cataluña). Los ejemplares eslovenos procedentes del programa de reforzamiento poblacional y sus descendientes parecen haberse adaptado bien al medio pirenaico y desde 1997 han aportado al menos 9 camadas con un total de 13 oseznos (S.Palazón, com. pers.). Un macho de origen esloveno se cruzó con la última osa autóctona localizada en el Pirineo occidental, naciendo en 2004 un único osezno macho (la osa fue abatida en el transcurso de una cacería en otoño de 2004). Las sueltas de osos eslovenos y las camadas posteriores se han traducido en una expansión de los osos a prácticamente todo el Pirineo y en un lento y progresivo aumento del número de ejemplares.
AMENAZAS
A pesar de la tendencia al aumento del número de osos en la Cordillera Cantábrica, las amenazas continúan siendo importantes. Existen factores de riesgo derivados de la lenta recuperación espacial de las osas reproductoras y su concentración en enclaves concretos del territorio, la falta de conexión entre ambas subpoblaciones y los riesgos asociados a la baja diversidad genética (Palomero et al., 2006). Si bien parece que ha disminuido la mortalidad asociada directamente al hombre, continúan registrándose muertes de osos: dos murieron por disparos furtivos en 2005 y
2006, y al menos cuatro han muerto envenenados con Carbofurano y Aldicarb entre 2000 y 2005.
Asimismo, continúan retirándose en la subpoblación occidental decenas de lazos de acero ilegales
con capacidad de matar o mutilar osos (Fundación Oso Pardo, 2006).
Las molestias y la pérdida de hábitat son factores de amenaza de primer orden (Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, 1999). La práctica totalidad del área de distribución del oso cantábrico está incorporada a la red Natura 2000 y está avanzado el proceso de incorporación a las redes autonómicas de Espacios Naturales Protegidos, lo que favorece el manejo correcto y la conservación de los hábitats oseros. Sin embargo, proyectos de construcción de nuevas infraestructuras viarias en la subpoblación occidental y de una gran estación de esquí alpino en la subpoblación oriental amenazan la integridad de importantes áreras reproductivas. El impacto de estas infraestructuras sobre los osos ha sido demostrado por Nelleman et al. (2006) .
Por otra parte, el pequeño tamaño de la subpoblación oriental la hace vulnerable a problemas de
naturaleza aleatoria que pueden poner en juego su supervivencia tanto o más que las amenazas
deterministas.
En los Pirineos, el bajo número de ejemplares y una serie de amenazas ponen de manifiesto la fragilidad de esta población. La mortalidad directamente provocada por el hombre es uno de los factores limitantes más importantes, y prueba de ello es la muerte de dos hembras reproductoras (en 1997 una de las dos osas eslovenas soltadas en 1996, y en 2004 la última osa autóctona) en acciones de caza ocurridas en la vertiente francesa. Si bien no se conocen casos de ejemplares envenenados, el veneno está presente en los Pirineos y es un evidente factor de riesgo para los osos. La disminución o las molestias de los hábitats favorables por explotación forestal y, en mayor medida, por actividades de ocio es otra amenaza bien presente.Pero, probablemente, la amenaza que en mayor medida compromete el futuro del oso en los Pirineos es su pequeño tamaño poblacional que le hace vulnerable a problemas de naturaleza aleatoria,al igual que ocurre en la pequeña subpoblación oriental cantábrica. Esta amenaza se ve agravada por el bajo número de hembras existente, concentradas en el Pirineo central y ausentes en los núcleos de los Pirineos orientales y occidentales, que se componen solamente de machos (en el Pirineo occidental sobreviven los dos últimos machos autóctonos).
Por otra parte, existe una oposición al programa de reforzamiento y a la presencia de los osos por
parte de políticos y organizaciones locales mayoritariamente vinculadas a la actividad ganadera Ursus arctos Oso pardo 325 que, aun sin ser generalizada, puede dificultar las medidas de conservación y la continuidad, si fuera necesaria, del programa de reforzamiento poblacional.
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El oso pardo está considerado como “especie prioritaria” en la Directiva de Hábitats. En España está protegido desde 1973 e incluido en la categoría “En Peligro de Extinción” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, que obliga a las comunidades autónomas a elaborar y aprobar Planes de Recuperación. Actualmente, las cuatro comunidades autónomas cantábricas con osos tienen Planes de Recuperación vigentes. Además, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó en 1999 la “Estrategia para la conservación del oso pardo cantábrico”, cuyos objetivos principales son reducirla mortalidad no natural, conservar y mejorar el hábitat, asegurar la conectividad entre poblaciones y núcleos de población y garantizar el apoyo público a su conservación.
En el marco de los documentos citados, las Administraciones y ONG especializadas han desarrollado medidas de conservación que se han mostrado fundamentales para invertir la tendencia negativa y consolidar el crecimiento demográfico. Tales líneas de trabajo exitosas deben continuarse con el mismo o mayor esfuerzo, y tienen que ser complementadas para conseguir la expansión espacial de las áreas con osas reproductoras y la conexión de las dos subpoblaciones cantábricas (Palomero et al., 2006).
En el Pirineo, sólo Navarra ha aprobado su Plan de Recuperación en 1996, pero a lo largo de2006, se viene elaborando la “Estrategia para la conservación del oso pardo en los Pirineos”.no de los grandes problemas del futuro es la explotación de las montañas para uso turístico no sostenible e incompatible con la presencia del oso, tanto en la Cordillera Cantábrica como en los Pirineos. En concreto, los nuevos proyectos de grandes estaciones de esquí, con sus complejos de ocio asociados, ubicados en áreas reproductivas y de buena calidad de hábitat, deberían sustituirse por sólidos proyectos de desarrollo socioeconómico compatibles con los valores naturales y la conservación del oso.
Los osos ocasionan daños en los colmenares y en la ganadería, sobre todo de ovino, que son indemnizados por todas las administraciones autonómicas concernidas. Asimismo, se están poniendo en práctica medidas para proteger los colmenares con pastores eléctricos y los rebaños de ovino mediante perros de guarda en el Pirineo, donde también se usan cercados fijos o móviles para guardar las ovejas en los pastizales de montaña.
La conservación de los grandes carnívoros necesita de un apoyo social, que en el caso del osopardo en la Cordillera Cantábrica es elevado, mientras que en los Pirineos es un problema insuficientemente resuelto, por lo que deben incrementarse las medidas de educación y participación pública en este aspecto.
(Fonte: Ministerio Medio Ambiente, Rural y Marino)

PARA SABER MAIS

http://ancares-terracelta.blogspot.com/2010/05/ao-urso-oso-pardo-gustalle-o-mel-galego.html
http://www.fundacionosopardo.org/
No hay comentarios:

Publicar un comentario