martes, 28 de junio de 2011

PARROQUIAS DA FONSAGRADA (XVIII): PIÑEIRA


Pobos: 14
Poboación: 140 Veciños (2007)
Extensión: 13,09 Km2
Densidade: 10,69 hab/Km2
Límites:
Norte: Ribeira de Piquín
Sur: Bruicedo
Este: Pacios
Oeste: Baleira
No ano 1.991, contaba con 237 veciños cúnha densidade media de 18,1 hab/km2. Segúndo o censo de 2.001, a Parroquia contaba con 165. No censo do 2007, a parroquia contaba cún total de 140 veciños, dos cales 84 eran homes e 54 mulleres.
POBOS


A Airexa
A Boucisca
Castañosín
Centigosa
Escourido
Estremeiro
Goxe
Gulpilleiras
O Mido
Monteagudo
Piñeira
Silvadrosa
Teixeira
As Veigas

¿QUE VER?

A Airexa

Igrexa Parroquial de Sta. María.
Reloxio de sol na igrexa de Piñeira.-
Está Grabado sobre unha lousa de forma casi cuadrada. Grabadas aparecen duas circunferencias concéntricas divididas na parte inferior en doce partes. Ten unhas dimensións de aproximadamente 0.3x0.3 m.
Hórreo da Casa do Rego.- Construcción de planta cuadrada de 6 x5 m , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousas a catro augas na que hay un pequeño cúmio horizontal que acusa una moi lixeira forma rectangular da planta. Os pes son de madira sobre pilastras de pedra, o cerramento do corredor presenta un oco en cada lado. Hay una porta de entrada, duas pequenas ventanas e enfrente da entrada hay unha porta ventana. O aleiro presenta un ornamento de madeira en forma de onda. As vigas principias tamén se recortan de forma redondeada no extremo buscando un certo ornamento e evitando a sua excesiva presencia no lateral.
Hórreo da Casa do Campelo.- Construcción de planta cuadrada de 4 x4 m , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de palla que xa non he circular senon que marca bastante ben a catro augas e ten grandes aleiros, os pes son tamén de madeira e apoianse sobre a fábrica de pedra de un alpendre.
Hórreo da Casa de Pardo.- Construcción de planta cuadrada de 4.5 x4.5 m , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousas a catro augas. Os pes son de madira sobre pilastras de pedra, o cerramento do corredor esta totalmente pechado, e presenta una doblr porta na entrada. A escaleira e de fábrica de pedra.
Hórreo da Casa de Cabaceira.- Construcción de planta cuadrada de 5 x5 m , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousas a catro augas, as lousas son de forma rectangular e moi finas. Os pes son de madeira sobre pilastras de pedra, o cerramento do corredor esta totalmente pechado, as tablas separanse intencionadamente deixando rendixas para a ventilación. A escaleira e de bloque de formigón. Debaixo da porta de acceso presentase unha plataforma de madeira en voadizo que fai as veces de último paso pero sín conexión ca escaleira evitando o paso dos roedores.
Hórreo da Casa de Bernardo.- Construcción de planta cuadrada de 5 x5 m , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousas a catro augas, as lousas son de forma rectangular e moi finas, as limatesas resolvense tamén con lousa que soluciona o encontro dos dous faldóns nun chaflán . Os pes son de madeira e estan en mal estado cuestión esta que podría provocar o derrumbe do hórreo, o cerramento do corredor que non presenta ocos interrumpese na parte dianteira de forma que a porta exterior esta na parede interior do corredor facendo unha especie de balcón protexido da choiva.
Hórreo da Casa de Touzón.- Construcción de planta cuadrada de 5 x5 m , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousas a catro augas, presenta un ornamento no aleiro en forma de onda feito en madeira que oculta a estructura da cuberta. Os pes son de madeira sobre pilastras de pedra, o cerramento do corredor presenta duas fiestras nos laterais perpendiculares a entrada que permiten a iluminación e ventilación cruzada, o interior esta moi ben acabados cunha trampilla de acceso de forma octogonal rematada con molduras. O último passo da escaleira e un taboeiro que sae en voadizo de debaixo da porta do hórreo. A escaleira e de fabrica de pedra con barandilla de fábrica de ladrillo enfoscado. O Carpínteiro foi D. Manuel Rego de San martín de Baleira.

A Boucisca

Hórreo da Casa de Paulín.- Construcción de planta cuadrada de 6 x6 m , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousas rectangulares finas a catro augas. Os pes son de madeira sobre pilastras de pedra, o cerramento do corredor e totalmente cego y as taboas estreitas colocadas a tope facilitan a ventilación.
Hórreo da Casa de Torneiro.- Construcción de planta cuadrada de 5 x5 m , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousas rectangulares a catro augas, as limatesas están resoltan tamén con lousa achaflanando o encontro dos faldóns. Os pes son de madeira sobre pilastras de pedra, o cerramento do corredor e totalmente cego y as taboas estreitas colocadas a tope facilitan a ventilación. Está pintado de bermello.
Hórreo da Casa de Díaz.- Construcción de planta cuadrada de 5.5 x5.5 m , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousas rectangulares a catro augas, a cuberta rematase con unha cruz de granito no cumio. Os pes son circulares de formigón armado, xa non conservan a forma dos materiais tradicionais, ainda que son mais anchos nas bases recordando as pilastras, o cerramento do corredor e totalmente cego y as taboas estreitas colocadas a tope facilitan a ventilación.

Castañosin

Capela de S. Ramón
Hórreo da Casa do Fidalgo.-
Construcción de planta cuadrada de 5x5m , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousas a catro augas,. Os pes son de madeira colocados sobre fábrica de pedra que conforman un pequeño lugar de almacenamento de apeiros, o corredor sólo esta totalmente pechado na parte traseira e nos laterais e no frente pasa a ser un antepeito formado por taboas verticais e un listón de remate a modo de pasamanos.
4 Hórreos

Estremeiro

Hórreo da Casa de Albarín.- Construcción de planta cuadrada de 5x5m , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousas rectangulares a catro augas, na que se distinguen duas partes unha cercana a o cumio na que a lousa ten forma redondeada e a inferior con lousas mais rectangulares. Os pes son de madeira colocados sobre fábrica de pedra, o cerramento do corredor esta formado por taboas colocadas a tope que na parte dianteira e traseira alternadamente se deixan pola mitade, o que favorece a ventilación

Goxe

Capela de S. Xosé.
Torre
Hórreo da Casa de Carballeira.-
Construcción de planta cuadrada de 5x 5 m. con corredor , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousa a catro augas. Os pes son de madeira e descansan sobre pilastras de pedra. O corredor esta tortalmente pechado.
Hórreo da Casa da Fonte.- Construcción de planta cuadrada de 5x 5 m. con corredor , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousa a catro augas. Os pes son de madeira. O corredor esta tortalmente pechado e sen ocos. Na entrada presenta una abertura grande sen porta
Castro "A Croa"
Hórreos

Gulpilleiras

Capela de S. Antón
Escudo dún dos 7 antigos Fidalgos da Fonsagrada
Hórreo da Casa de Touzón.-
Construcción de planta cuadrada, con estructura e cerramento de madeira, ten corredor , cuberta de lousas a catro augas. Os pes son de madeira colocados sobre pilastras de pedra . Pintado exteriormente de bermello.
Hórreo de palla da Casa de Touzón.- Construcción de planta cuadrada de 4 x 4 m. sen corredor , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de palla. Os pes son de madeira colocados sobre pilastras de pedra, e tornaratos de lousa. Unha das vigas principias da estructura de piso esta apeada no punto medio.

O Mido

Hórreo da Casa de Sivestre.- Construcción de planta cuadrada de 4.5 x 4.5 m. con corredor , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousa a catro augas. O cerramento do corredor e totalmente pechado, sen ocos. Os pes son de formigón conservando as formas dos materiais tradicionaes ( pilastras de pedra, e pes de madeira)
Hórreo da Casa de Sivestre.- Construcción de planta cuadrada de 6 x 6 m. con corredor , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousa a catro augas. O cerramento do corredor e totalmente pechado, sen ocos. Os pes son de madeira.
Hórreo da Casa de Roxo.- Construcción de planta cuadrada de 5x 5 m. con corredor , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousa a catro augas. O cerramento do corredor e totalmente pechado, sen ocos. Os pes son de madeira sobre pilastras de pedra. A escaleira exterior e de fabrica de pedra da zona. O corredor esta tortalmente pechado. As limatesas estan cubertas con tella cerámica curva.
Hórreo da Casa de Colchoso.- Construcción de planta cuadrada de 5x 5 m. con corredor , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousa a catro augas. Os pes son de madeira sobre apoiados dous deles sobre un muro e os outros dous sobre un alpendre. O corredor esta tortalmente pechado e non presenta ocos e a ventilación producese po las xuntas das taboas.
Hórreo da Casa de Abidueiras ou do Caseiro.- Construcción de planta cuadrada de 5.5x 5.5 m. con corredor , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousa a catro augas. Os pes son de formigón pero conservan as formas dos materiais tradicionais. O corredor esta tortalmente pechado e presenta duas pequenas ventanas en lados opostos. O aleiro esta ornamentado con unha pequena onda executada en madeira.

Piñeira

Hórreo da Casa do Carpínteiro.- Construcción de planta cuadrada de 5x5m , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousas a catro augas. Os pes son de madeira colocados sobre pilastras de pedra , a escaleira e de fábrica de pedra de a zona, o cerramento do corredor esta totalmente pechado por taboas verticais colocadas a tope para permitir a ventilación.
Hórreo da Casa de Secundino.- Construcción de planta cuadrada de 4.5x4.5m , con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousas redondeadas a catro augas. Os pes son de madeira colocados sobre pilastras de pedra . Non ten corredor e o cerramento non presenta ocos a excepción da porta da entrada.
Hórreo da Casa de Lois.- Construcción de planta cuadrada de 5.5x5.5m , con estructura e cerramento de taboas de madeira colocadas en vertical , cuberta de lousas redondeadas a catro augas. Os pes son de formigón imitando as formas da madeira e as pilastras de pedra . A escaleira e tamén de formigón.
Hórreo da Casa do Neto.- Construcción de planta cadrada, con estructura e cerramento de madeira, cuberta de lousas a catro augas. Os pes son de madeira. Data do ano 1.922, as fotos foron enviadas por Antonio Díaz, dámoslle as gracias por colaborar e enriquecer esta web.

No hay comentarios:

Publicar un comentario