viernes, 20 de noviembre de 2009

Galicia perderá preto de 85.000 habitantes nos próximos dez anos

Galicia vivirá a partir do próximo ano o fin da lenta recuperación demográfica que gozaba desde finais da década pasada. Unha proxección do censo de residentes elaborada polo Instituto Nacional de Estatística (INE) debuxa para a comunidade un negro escenario poboacional no que, se as previsións cúmprense, Galicia verá reducida a súa estrutura poboacional en 84.719 persoas desde agora ata o 2019. Ese salto atrás dun 3,09% deixará á comunidade ata por baixo do nivel que presentaba en 1999, ao pasar a contar a finais da próxima década con 76.126 habitantes menos que entón.
As provincias da Coruña e Pontevedra, que eran as que ata agora contiñan a sangría poboacional do interior, deixarán de achegar cifras positivas ao censo. Cando a finais do próximo ano péchese a contabilidade correspondente ao 2009, ambas as provincias comezarán a caer sen remedio durante a seguinte década, salvo un mínimo repunte previsto para o exercicio do 2010.
A Coruña pasará de contar con 1.123.033 residentes no 2009 a 1.099.511 dez anos máis tarde, perdendo 23.522 habitantes, o que provocará unha mingua no seu censo dun 2,09%. Pontevedra perderá tamén 24.788 integrantes durante a próxima década, baixando así un 2,63%.
Lugo regresa a números vermellos
Lugo, que no último censo pechado (o do 2007) lograra un cambio histórico no seu volume de poboación ao abandonar os números vermellos para crecer en 373 persoas, volverá -segundo o INE- á senda descendente, converténdose ata na terceira provincia española con maior perda de poboación, tras Zamora e Palencia. Segundo as proxeccións realizadas, Lugo caerá en 20.162 persoas e nun 5,83% o seu volume de poboación. Ourense seguirá un camiño similar ao perder 16.247 integrantes e un 4,97% no cómputo global.
Tendo en conta os datos da década pasada e as proxeccións da que está por vir, a provincia de Pontevedra é a única galega que presentaría un balance positivo, ao sumar neses vinte anos 9.299 habitantes, a pesar da caída intermedia que se rexistrará a partir do ano que vén. Nese mesmo período, A Coruña perdería 9.469 residentes; Ourense, 34.880, e Lugo, 41.082.
A emigración, outra fuga
A preocupante situación demográfica que sufrirá Galicia, ademais de vir dada por un crecemento vexetativo negativo -máis mortes que nacementos-, estará altamente condicionada por unha importante fuga de residentes, tanto ao estranxeiro como ao resto do Estado. A chegada de inmigrantes apenas compensará devandito éxodo na comunidade.
As previsións apuntan a que serán 301.025 os galegos que cambien de residencia, mentres que 324.920 estranxeiros e españois doutras comunidades recalarán nese mesmo tempo en Galicia. Un total de 146.162 virán doutros países e 178.758 do resto do Estado. Pero a radiografía migratoria debuxa a marcha de 106.450 galegos ao estranxeiro e de 194.575 a outras autonomías.
Galicia, incapaz de atraer man de obra ao mesmo ritmo que outras comunidades, verá como a caída na inmigración, que xa se está producindo en diversos puntos de España, non se rexistrará aquí ata o 2011, para preverse unha recuperación a partir do 2014. A emigración galega ao estranxeiro apunta a un comportamento similar, pero con cifras anuais superiores ás actuais a partir do 2015.
Os nacementos baixarán un 20% e os falecementos crecerán un 4,6
Galicia, ademais de perder poboación, envellecerá notablemente durante os próximos dez anos. Os maiores de 65 anos pasarán de ser 590.852 no 2009 a 652.450 ao final da próxima década. E iso que os falecementos aumentarán nese tempo na comunidade nun 4,6%. A cadencia de mortes incrementarase lixeiramente cada ano, pero o verdadeiro problema constituirao a caída progresiva no número de nacementos. Mentres no resto do Estado é o colectivo de inmigrantes estranxeiros o que nutre significativamente o grupo de recentemente nados, a escaseza dese continxente en Galicia favorece que a cota de nacementos na comunidade vaia caer desde os 22.251 previstos para o 2009 aos 17.624 que o INE estima para o ano 2019.
A situación antóllase extremadamente delicada nas provincias de Ourense e Lugo, onde se espera o nacemento ao ano de 1.664 e 1.765 nenos, respectivamente, ao final da próxima década. A Coruña será en todo caso a que presente un crecemento vexetativo negativo maior.

No hay comentarios:

Publicar un comentario