martes, 7 de abril de 2009

PUBLISCOPIO: A CONXUNTURA ECONÓMICA


A recesión e o pesimismo económico están instalados na rúa dende hai meses, pero a porcentaxe de cidadáns que ven o vaso da economía baleiro (ou case) caeu lixeiramente en abril, mesmo antes de que se celebrase o cumio do GR-20, que polos seus positivos resultados pode ter unha influencia favorable na opinión pública.


O aumento do paro causa efecto nas expectativas de encontrar trabajoEn marzo, case un 80% dos cidadáns enquisados cualificaban a situación económica xeral como "bastante" ou "moi mala". O último Publiscopio económico, realizado entre o 24 de marzo e o 2 de abril, revela que esa porcentaxe baixou o 71,2%, unha cifra que está moi preto da rexistrada en decembro pasado (70,4%).Ademais, menos cidadáns teñen unha percepción "moi mala" da marcha da economía. A porcentaxe na última enquisa sitúase no 30%, o que supón unha importante caída respecto ao dato de marzo (43,4%) e se achega ao nivel de decembro pasado (27,7%).Percepción particularNo ámbito persoal, tamén hai máis espazo para o optimismo, polo menos, no medio e longo prazo. Dous de cada tres enquisados confían en que a súa situación económica será mellor ou igual á actual, fronte ao 62,5% de marzo pasado.


Non obstante, un 20,7% cualifica de "bastante" ou "moi mala" a súa situación económica, o que practicamente iguala o dato de marzo (19,8%).En calquera caso, as respostas sobre a percepción persoal de cada cidadán confirman que esta é bastante máis positiva que a idea que teñen os enquisados respecto á marcha da economía do país.No lado dos que están moi ou bastante satisfeitos coa súa situación económica persoal, tampouco hai cambios significativos: un 31,4% creo así, fronte ao 29,2% do pasado marzo.Tamén permanece practicamente estable (aumenta en 1,8 puntos) a porcentaxe de cidadáns que di ter algún problema para chegar co fin de mes (24,3% do total), aínda que este dato representa a porcentaxe máis elevada da serie.Tampouco hai cambios relevantes na cantidade de enquisados que asegura ter podido aforrar algo de diñeiro no último mes (34,9%, fronte ao 34,4% de marzo pasado).A gravidade da crise e o forte aumento do paro parecen ter causado efecto nos cidadáns. O 46% dos que actualmente teñen traballo consideran que, se perdesen o seu emprego, encontrarían outro acorde ás súas características "con moita dificultade".Por último, o 64,3% dos que xa están desempregados dá a mesma resposta cando se lles pregunta se cren que van encontrar un posto de traballo que lles conveña.Non obstante, en liña conla lixeira melloría da percepción da situación económica xeral, parece atenuarse o medo dos cidadáns a perder os seus empregos. Un 82,8% dos enquisados en abril ve probable ou seguro conservar o seu actual posto de traballo dentro dun ano, o que iguala o 82,3% de marzopasado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario