jueves, 20 de mayo de 2010

O emprego decreceu un 4,4% e en tres meses destruíronse preto de 50.000 postos de traballo

O talón de Aquiles da economía galega segue sendo o traballo, como sucede en toda España, aínda que a Xunta sostén que arroxa aínda un certo saldo favorable. O emprego, medido en termos de postos de traballo equivalentes a tempo completo, decreceu nestes tres meses un 4,4%, o que se traduciu na destrución de 49.693 postos de traballo.
A modo de vaticinio, desde o punto de vista da demanda, o director do IGE enunciou unha menor caída do emprego no primeiro trimestre, un bo comportamento do índice de vendas comerciantes polo miúdo e unha esperable influencia positiva do Xacobeo no segundo trimestre, período no que cre que cobrará máis importancia este evento. En canto ás exportacións, estas van ligadas a unha melloría no comportamento económico dos principais socios comerciais europeos de Galicia.
Por sectores, desde o punto de vista da oferta, a Xunta admite a existencia de «incertezas» nos sectores primarios (agricultura, gandería, pesca...), que acusaron un significativo descenso do 5,9%, con importantes problemas estruturais. Campo Andión predixo un comportamento similar ao actual dos sectores enerxéticos, agora cun crecemento do 8,1%. As ramas industriais deberían entrar, ao seu xuízo, nun saldo positivo (están no -0,6%).
Outra variable a considerar sobre o futuro da economía galega é o comportamento do euro sobre o dólar. Un euro máis débil respecto de divísaa de EE.?UU. facilitaría as exportacións, e beneficiaría, especialmente, as dun país como Alemaña, pero encarecería as importacións, co que, en materia enerxética, España soportaría unha factura do euro sobre o dólar. Un euro máis débil respecto de divísaa de EE.?UU. facilitaría as exportacións, e beneficiaría, especialmente, as dun país como Alemaña, pero encarecería as importacións, co que, en materia enerxética, España soportaría unha factura do petróleo máis alta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario