martes, 18 de mayo de 2010

REFRANS MES DE ABRIL

 • A abella e a ovella en abril deixan a pelexa.
 • A auga de abril enche o carro e o carril.
 • A choiva no abril dá millo e dá pan.
 • A liñaza por San Marco nin nada, nin no saco.
 • A ovella i a abella polo abril deixan a pelexa.
 • A sardiña por abril cóllea polo rabo e déixaa ir, por maio ásaa no rescaldo e por san Xoán xa molla o pan.
 • A solla en abril, cóllea na man e déixaa ir.
 • A vella dos anos mil gardaba pan para maio e leña para abril.
 • A viña de bo amo pódase en marzo; a viña do ruín pódase en abril.
 • Abril a lan carda, e maio leva a fama.
 • Abril, abril, de cen en cen anos deberas vir.
 • Abril atoldado e pouco mollado.
 • Abril, augas mil, escoadas por un mandil.
 • Abril, augas mil, peneiradas nun candil.
 • Abril, augas mil, se non ó comenzo, ó medio ou ó fin.
 • Abril chove pras xentes, e maio pras bestas.
 • Abril chovedoiro enche o cabaceiro.
 • Abril chuvioso, maio pardo e san Xoán ventoso traen o ano compogoso
 • Abril e maio son as chaves do ano.
 • Abril esfola, pero maio amola.
 • Abril frío e fornos quentes, alegría prós meus dentes.
 • Abril frío e mollado, enche o celeiro e farta o gado
 • Abril frío e mollado, enche o celeiro e farta o gado.
 • Abril frío quer compango, viño e pantrigo.
 • Abril frío trai poias de trigo.
 • Abril frío, moito pan e pouco viño.
 • Abril frío, pan e viño.
 • Abril mata o porco no cobil, e maio mátao dun ano.
 • Abril mollado, malo na horta e bo no campo.
 • Abril, o do bo dormir.
 • Abril pare os froitos e maio lévaos ó lombo.
 • Abril, pendoril; maio, engraio; e san Xoán, segaio.
 • Abril, pra ser abril, ten que vir con augas mil.
 • Abril que non chove deixa ó labrego probe.
 • Abril quente e mollado, carga o carro e enche o gando.
 • Abril quente e mollado, carga o carro i engorda o gando.
 • Abril, se por mal quere vir, as portas non deixa abrir.
 • Abril, se por mal quere vir, nin as portas deixa abrir.
 • Abril, si por mal quer vir, inda as portas non deixa abrir.
 • Abriles bos e bos fidalgos, andan escasos.
 • Abriles e cabaleiros, son ás veces treicioeiros.
 • Alá vaias, marzo marceiro, que aquí me quedo cos meus becerros, agora virá teu irmán abril, que non sei se mos deixará vivir.
 • Altas ou baixas, en abril son as Pascuas.
 • As madrugadas de abril son pintadas pra durmir.
 • As madrugadas de abril son propias para dormir.
 • As mañanciñas de abril deixádemas pra dormir.
 • As sandías nin semeadas en maio nin nadas en abril.
 • Auga de abril molla o carro, molla a leira e molla o carril.
 • Auga de abril, enche o carro e o carril.
 • Auga en abril, toda a que poida vir.
 • Ben veña abril coas súas augas mil.
 • Cando abril recacha, inda a vella queima a racha.
 • Cando abril recacha, queima a vella a maza.
 • Cando chove por San Xorxe, de cen cereixas quedan catorce.
 • Cando en marzo chove i en abril xía, quédase maio feito unha criba.
 • Cando marzo abrilea, abril marcea.
 • Chova por abril e maio e non chova en todo o ano.
 • Chova por abril e por maio e non chova na volta do ano.
 • Chova pra min abril e maio e pra ti todo o ano.
 • Chuvia de abril non perdoa ó carro nin ó carril.
 • Chuvia por abril e maio, aunque non chova en todo o ano.
 • Cobras en marzo, neve en abril.
 • Coida de podar en marzo, que o que poda en abril é ruín.
 • Corta cardos en abril e de cada un naceranche mil.
 • De abril a abril volven as augas por onde adoitaban vir.
 • De abril a maio, mes de descanso.
 • Díxolle maio a abril: Anque che pese, heime rir.
 • Dúas augas de abril e unha de maio valen os bois e o carro.
 • En abril, a sardiña val pernil.
 • En abril abre a porta ó gado, e déixao ir.
 • En abril, ábrelle a porta ó gando e déixao ir.
 • En abril, augas mil.
 • En abril, augas mil, cargan o carro e mailo barril.
 • En abril, augas mil, e en maio tódalas que queiran vir.
 • En abril, augas mil, e en maio, tres ou catro.
 • En abril, augas mil, e en xaneiro come carneiro.
 • En abril, augas mil, e todas caben nun barril.
 • En abril, augas mil, e vento, e tódalas que queiran vir.
 • En abril, cada pinga val por mil.
 • En abril, cada pingueira de auga vale por mil.
 • En abril cátanos no cubil, en maio xa son bo gallo, en san Xoán xa lle dou a carreira ó can, en santa Mariña xa vou pola cabritiña, en agosto xa vou co meu pai polo rostro, en Santos xa mato os bois nos campos e en xaneiro xa podo co carneiro.
 • En abril cear sin candil.
 • En abril, chuvias ir e chuvias vir.
 • En abril déitate sen candil.
 • En abril déixame durmir.
 • En abril déixame durmir, que en maio de meu me caio.
 • En abril déixame durmir, que en maio eu só me caio.
 • En abril e maio fai fariña pra todo o ano.
 • En abril entra o albañil.
 • En abril, espárragos para min; en maio, para o meu amo.
 • En abril, espigas mil.
 • En abril, espigas mil, no maio todo espigado.
 • En abril inda está o porco no cubil.
 • En abril mata o porco no cubil.
 • En abril, mata o porco no cubíl, e en maio, mátao dun ano.
 • En abril métese a vella no cubil.
 • En abril non te descubras dun fío.
 • En abril, o salmón para min, no maio para o criado, e no san Xoan para o can.
 • En abril os espárragos pra min, i en maio pró meu amo.
 • En abril ponte o capelo ruín.
 • En abril ronca o porco no cubil.
 • En abril sae o cuco do cubil.
 • En abril vai colle-la sardiña polo rabo e déixaa ir.
 • En abril xa soio poda o labrego ruín.
 • En marzo saca a cabeza o lagarto, i en abril acaba de saír.
 • En marzo, cada pingueira quita un carto; i en abril, cada pingueira dá mil.
 • En marzo, nazo; en abril, estou no cubil; en maio, xa saio; en san Xoán, xa fuxo do can; en santa Mariña, xa pillo a galiña; e en agosto, xa son bo raposo.
 • En marzo, nazo; en abril, estou no cubil; en maio, xa saio; en San Xoán, xa fuxo ó can; en Santa Marina, xa pillo a galiña; e en agosto, xa son bo raposo.
 • En marzo, se podas un cardo, naceranche catro, i en abril, se cortas catro naceranche mil.
 • Entre abril e maio, fai fariña para o ano.
 • Entre marzo e abril o cuco ha de vir.
 • Entre marzo e abril, o cuco, ou a fin
 • Entre marzo e abril o cuco quere vir.
 • Entre marzo e abril o cuco ten que vir, e se o cuco faltara a fin do mundo voltara.
 • Entre marzo e abril, ou ha vir o cuco, ou a fin.
 • Entre marzo e abril sae o cuco do cubil, e entre san Xoán e a sega marcha o cuco para a súa terra.
 • Entre marzo e abril sae o cuco do cobil, pois coa neve non quer vir.
 • Entre marzo e abril sae o cuco de cubil, que coa neve non quer vir.
 • Entre marzo e abril, se non vén o cuco, quer vir a fin.
 • Falten augas mil e non falten en abril.
 • Febreiriño curto, cos teus días vinteoito, se duraras máis catro, non quedaba can nin gato; pois deixa, que agora vén meu irmáu abril que che ha de matar o porco dun ano no cubil.
 • Folla en abril, abre a man e déixaa ir.
 • Garda do pan para maio e da leña para abril.
 • Garda leña pra abril e pan pra maio.
 • Garda pan para maio e leña para abril.
 • Garda pan para maio e leña para abril, que che ha de cumprir.
 • Leiracho lereu, por san Xurxo no centeu
 • Marzo amola, e abril esfola.
 • Marzo é a porta e abril trai a chave, se está posta.
 • Marzo, espigarzo; abril, penduril; maio, granado; san Xoán, curado. Na santa Mariña, metelo na arquiña.
 • Marzo, espigas catro; abril, espigas mil.
 • Marzo louco, e abril non pouco.
 • Marzo pardo, abril chuvioso e maio ventoso fan o ano fermoso.
 • Marzo ventoso e abril chuvioso, sacan a maio florido e fermoso.
 • Marzo ventoso, abril chuvioso e maio pardo fan fermoso o ano.
 • Neve en abril, cobras en marzo.
 • Nin no abril nado, nin no maio plantado.
 • No abril, cada pingota de auga vale por mil.
 • No abril, chuvia que encha o carro i o carril.
 • No abril di o cuco: vivo; e no maio: revivo.
 • No abril mata o porco no cubil, e no maio mátao de un ano.
 • No abril para min, no maio para o criado e no san Xoán o peixe para o can.
 • No abril sai o cuco do cubil.
 • No mes de abril fai queixos mil; no de maio, tres ou catro.
 • No mes de abril fai queixos mil, no mes de maio fai tres ou catro.
 • No mes de marzo e abril o cuco ha de saír, se ós tres meses non volveu é porque morreu.
 • O abril penduril.
 • O cuco no abril vive, e no maio revive.
 • O cuco no abril xa sai do cobil.
 • Ó escacho, polo abril, non hai máis que lle pedir.
 • O frío de abril mata o porco no cubil.
 • O frío de abril mata o porco no seu cubil.
 • O mes de xaneiro é o xeadeiro; febreiro, muliñeiro; marzo, esqueiroso; abril, chuvioso; maio, pardo; san Xoán, claro; en seitura, sol; e en agosto, mellor.
 • O millo polo san Marcos, nin nado nin no saco
 • O millo polo san Marcos, nin nado nin no saco.
 • O millo por san Marcos nin no saco nin nado.
 • O primeiro de abril van os burros a onde non deben ir.
 • O que en abril come sardiña, aínda en agosto pícalle a espiña.
 • O que en marzo non fende, en abril non estende.
 • O que non garda leña pra abril, non sabe vivir.
 • O queixo e o barbeito, en abril ou maio sexa feito.
 • O vento de abril e a lama de agosto, matan o viño anque sexa no mosto.
 • O viño de abril, enche o carro e o carril.
  Ós comenzos de abril o cuco ten que vir, e se non volveu, ou prendérono ou morreu.
 • Ós escachos no abril, non hai máis que lle pedir.
 • Poeira en abril, lama en agosto.
 • Polo abril que veñan augas mil ou cantas queiran vir.
 • Polo abril ronca o porco no cubil.
 • Polo abril xa só poda o labrego ruín.
 • Polvo en abril, lama en agosto.
 • Por abril dorme o mozo ruín, e por maio, o mozo i o amo.
 • Por abril ponte de codín; e se o pan ves verdegar, ponte a cantar.
 • Por Pascuas de Resurrección tres cousas non teñen sazón, sardiñas asadas, castañas asadas e predicación.
 • ¿Por que naciche tan ruín? Porque non me sementache en abril.
 • Que altas, que baixas, en abril son as Pascuas.
 • Que chova en abril e maio anque non chova en todo o ano.
 • Quen queira mal a unha veciña, dealle no abril sardiña.
 • San Marcos, sementa polos altos.
 • San Xurxo o larpeiro leva as uvas no pandeiro.
 • Se en marzo non canta o cuco, nin en abril a bubela, e a ruliña non rulea, mala cosecha se espera.
 • Se en marzo ou abril o cuco non vén, quer vir a fin.
 • Se entre marzo e abril o cuco non vén, é que o cuco é morto ou a fin quere vir.
 • Se entre marzo e abril o cuco non veu é sinal que morreu ou é sinal do fin.
 • Se non houbera abril, non habería ano ruín.
 • Se non sal o cuco antes do trece de abril, ou morreu o cuco ou virá a fin.
 • Se non víche-lo cuco a mediados de abril, ou morreu o cuco ou quer vir a fin.
 • Se non víche-lo cuco a mediados de abril, ou morreu o cuco ou vai vir ó fin.
 • Se polo san Xurxo chove, de cen cereixas quedan nove.
 • Se pra San Xurxo xea non collerás nin unha pera.
  Se queres saber cando é abril a anduriña viracho dicir.
 • Solla de abril, abre a man e déixaa fuxir.
 • Solla de abril, abre a man e déixaa ir.
 • Solla de abril, abre as maos e déixaa ir.
 • Tras de abril vén maio, e hai cereixas como puños.
 • Un día de abril e outro de maio, se son de tempo axeitado, valen os dous tanto coma os bois e o carro.
 • Val máis un torbón de abril que os bois e o carro i aquel que vai nil.
 • Xaneiro xiado e abril mollado enchen o faiado.
 • Xaneiro, xeadeiro; febreiro, verceiro; marzo, airoso; abril, chuvioso; maio, pardo; san Xoán, claro, valen máis estos meses cas súas mulas co seu carro.

No hay comentarios:

Publicar un comentario