lunes, 24 de mayo de 2010

O volume do emprego público increméntase en Galicia a pesar da crise

De cada cen persoas que traballan en Galicia, 22,2 fano no sector público, unha proporción dous puntos superior á media española e que evidencia que o emprego vinculado ás Administracións sufriu nos últimos anos un vertixinoso proceso de engorde. Segundo os últimos datos da enquisa de poboación activa (EPA), case un de cada catro asalariados galegos traballa para as Administracións. O sector público en Galicia -Xunta, concellos, Estado e universidades- daba traballo no primeiro trimestre do 2010 a 191.800 persoas, 19.300 máis das contabilizadas xusto cinco anos antes. Isto significa que Galicia é a quinta comunidade española con maior volume de empregados públicos, superada só por Andalucía, Madrid, Cataluña e Valencia.
Se se toma como referencia a evolución do último exercicio, un ano marcado por unha profunda desaceleración económica, obsérvase que mentres o sector privado destruíu emprego ás alancadas, o público foi engordando as súas nóminas. Galicia contabilizaba no primeiro trimestre deste ano 43.100 asalariados menos no mercado laboral, mentres que o número de traballadores vinculados á Administración creceu en 2.600 persoas -ao pasar de 189.200 a 191.800-. Este aumento prodúcese a pesar da caída de empregos temporais das Administracións públicas durante o último ano, con 4.100 traballadores menos. Os que teñen unha relación laboral indefinida, en cambio, son 6.700 máis. Isto significa que a crise económica pasou factura aos elos máis débiles do emprego público, aqueles suxeitos a un contrato precario. Non hai que esquecer que unha cuarta parte dos asalariados que a EPA contabiliza no sector público teñen un contrato eventual.
Polémico debate
Estes datos saen á luz nun contexto marcado pola crise económica. E presionado pola UE, o Goberno central xa se viu obrigado a pasada semana a anunciar unha rebaixa salarial media do 5% aos funcionarios para reducir o galopante déficit público. Miguel González Moreno, catedrático da Universidade de Granada, xa presaxiou esta medida en xaneiro do 2010. A súa conclusión era clara: «O desequilibrio das nosas contas públicas, máis pronto que tarde, esixirá un replanteamiento da política seguida no pasado tanto na relativo ao emprego como á remuneración dos asalariados públicos; o considerable peso alcanzado polo emprego público no mercado de traballo, tanto a nivel nacional como autonómico, e o que representa a súa remuneración no conxunto do gasto público, son factores que fan prever que calquera medida de axuste tería un efecto cuantitativo considerable», explicaba. Segundo datos achegados pola Fundación das Caixas de Aforros (Funcas), en España hai 146 empregados públicos por cada mil ocupados, proporción que en Galicia sobe ata os 162,7 traballadores.
Pese ao considerable engorde que sufriron as Administracións públicas nos últimos quince anos, non todos os poderes creceron de igual forma. Mentres a Administración central sufriu un drástico recorte no seu número de traballadores polo proceso de descentralización, a autonómica duplicou o seu emprego e a local creceu de forma tamén considerable.
O crecemento de traballadores nas comunidades non só explícase pola asunción de novas competencias, senón polo desenvolvemento do que se deu en chamar a administración paralela, froito das súas decisións discrecionales. Funcas tamén recorda que os concellos, impulsados pola bonanza económica, incrementaron o seu persoal de xeito importante, e nalgúns casos con remuneracións que non están en consonancia

No hay comentarios:

Publicar un comentario