domingo, 24 de enero de 2010

Galicia destruíu 48.000 postos de traballo eventuais durante a crise
Se hai un indicador que marca para os axentes sociais a deterioración do mercado laboral, á marxe do desemprego, ese é, indubidablemente, a taxa de temporalidade. O elevado peso deste tipo de contratos sobre o conxunto dos asalariados -que chegou a rozar o 35% en Galicia no 2006- centrou a mobilización dos sindicatos, que alertaban da precarización do emprego, ás portas da crise.
Esa tendencia reverteuse con forza desde setembro do 2008, cando a recesión empezou a dinamitar o mercado laboral galego, que ata ese momento seguía creando emprego. Desde ese momento, o traballo temporal entrou en barrena; de feito, todo o emprego neto que se destruíu na comunidade durante 12 meses de severa crise (entre setembro do 2008 e o mesmo mes do 2009) é eventual, con 48.200 postos de traballo menos, mentres o fixo non só non caeu, senón que aumentou en plena recesión (17.500 empregos máis), reducindo a taxa de precariedade máis de catro puntos, ata o 27,4%. Esta é a principal conclusión do informe sobre As repercusións dá crise económica non emprego, elaborado polo gabinete económico de Comisións Obreiras de Galicia.
Un dato que demostra, a xuízo do sindicato, que as empresas responden á crise, e a consecuente caída da demanda, sen tocar o seu núcleo central. Así, o axuste laboral limítase á non renovación de contratos indefinidos, o que para Comisións dá mostra da facilidade e flexibilidade que ofrece o mercado laboral para reducir emprego e deslegitima, na súa opinión, a necesidade dun abaratamento do despedimento, como reclama a patronal. E sería tamén o que «explica ou ton baixo do conflito social ante a crise, porque a perda de emprego non materialízase con peches de empresas ou despedimentos, senón a través dá non renovación de contratos», di o informe.
Da análise dos datos de poboación activa inférese tamén o efecto atraso co que a recesión se deixou notar no mercado laboral galego. Así, se a crise financeira internacional eclosionó no verán do 2007, a deterioración da actividade produtiva non se manifesta en Galicia ata o segundo trimestre do 2008. Se durante os tres anos previos xeráronse na comunidade 100.000 postos de traballo -alcanzando en setembro do 2008 o máximo histórico de 1,21 millóns de ocupados- nos últimos doce meses este colectivo reduciuse en 63.400 persoas, o que equivale a unha destrución do 5% do emprego. CC.?OO. subliña no seu documento que nun só ano de crise destruíuse o mesmo volume de postos de traballo que se creaba en dous durante a fase de máxima expansión do mercado laboral.

E as previsións a curto prazo non son halagüeñas, xa que o sindicato prevé que a próxima EPA, que se publicará este venres, arroxe unha ocupación media a final do ano pasado inferior á do 2006.
Os homes, máis castigados
Se hai un colectivo que está a sufrir con maior intensidade o axuste do mercado laboral pola crise, ese é o dos homes. Dos empregos perdidos durante este período, o 73% estaban ocupados por homes e tan só un 27% por mulleres, basicamente pola maior exposición do emprego masculino ao esborralle de sectores como a construción e a industria. Aínda así, os homes teñen aínda maior peso relativo no mercado laboral, un 54,8% do total, fronte ao 45,2% do emprego feminino, aínda que este repuntó tres puntos nos últimos catro anos.
Desagregando por situación profesional, os autónomos son os máis castigados, coa desaparición de 17.000 durante o ano da crise (unha caída do 10%). Unha situación que se explica «porque aos efectos comúns dá crise unir ou axuste propio en actividades que perden peso económico, como as do sector primario». Por contra, o colectivo de empresarios mantívose estable durante a recesión e só cae con forza durante o último trimestre, algo que desde Comisións cualifican de «fenómeno coxuntural».

No hay comentarios:

Publicar un comentario