miércoles, 27 de enero de 2010

O Xeral é o único hospital de Lugo e segundo de Galicia en baixar a espera cirúrxica

O complexo hospitalario Xeral-Calde logrou reducir o tempo de espera cirúrxica en 8,2 días e o número de pacientes nesa lista en 363 no último ano. Ademais, e por primeira vez desde o 2005 (primeiro exercicio no que Sanidade fixo públicas as listas) esa demora sitúase por baixo da da media galega. Así, mentres no conxunto da comunidade os pacientes agardan 79,6 días para pasar por quirófano, a da área sanitaria de Lugo esperan 73,2.

A rebaixa da demora media no caso lucense prodúcese nun ano de subida xeneralizada, que axuda ao Xeral a situarse como o terceiro centro galego no que o recorte da espera por operacións foi máis acusado. Só o hospital de Verín —onde hoxe se agarda 15,7 días menos que hai un ano— e o de Povisa, en Vigo, con 12 días menos, superan esa diminución.

O xerente do Xeral-Calde, Francisco Villanueva, asegurou que unha das medidas que facilitaron esa redución foi a de establecer unha reunión de programación cirúrxica semanal cos responsables dos servizos. "Nelas entrégaselles tanto os historiais dos pacientes máis antigos como os dos de prioridade 1", asegurou.

Foi precisamente no grupo de pacientes que agardan entre seis e doce meses para pasar por quirófano onde se produciu unha redución máis drástica, pasando nun ano de 235 a 79 pacientes.

A derivación a centros concertado da patoloxía menos complexa —"que ao ser máis barata permite atender máis pacientes"—; o aluguer de quirófanos en centros concertados ou a programación de cirurxías en xornada de tarde, pero en actividade ordinaria foron outras das medidas apuntadas polo xerente.

A pesar da converxencia con Galicia no que se refire á espera media, esta non se estende á dos pacientes de prioridade 1 (que deben ser obxecto dunha operación urxente por unha patoloxía oncolóxica, cardíaca, neurolóxica,respiratoria ou dixestiva). No conxunto da comunidade autónoma esperan 28 días de media e en Lugo, 44. Os de prioridade 2, con todo, axústanse á media autonómica de 75 días e nos de 3, incluso se mellora esa media: 76 días en Lugo, fronte aos 84 do conxunto da comunidade.

Burela
Os importantes aumentos de espera media nos hospitais galegos fanse especialmente visibles nos dous outros centros de Lugo, ademais de en os grandes hospitais da provincia coruñesa. O Hospital dá Costa é o centro no que máis creceu a demora cirúrxica, pasando dos 55 días de hai un ano aos 95,3 actuais. Séguelle o de Monforte, onde os pacientes agardaban 62 xornadas para pasar por quirófano e na actualidade esperan 94,1 días.

O de Burela é ademais o terceiro hospital da comunidade autónoma coa media de demora cirúrxica máis alta, só superada polo da Coruña e Povisa, con 104 días cada un.

O xerente, José Carlos López Somoza, destacou este martes, durante a presentación dos datos,que o centro cumpre co criterio de garantías de patoloxías graves e que non hai ningún paciente con prioridade 1 que espere máis de 30 días. Indicou que son dez os pacientes en prioridade 1 e a demora media é de 8 días, cando o ano pasado eran cinco pacientes, cunha espera de 12 días. En prioridade 2 son 60 as persoas en espera, cunha demora de 60 días e en prioridade 3 son 951 pacientes, que levan esperando unha media de 102 días.

No hay comentarios:

Publicar un comentario