lunes, 4 de enero de 2010

O CAMPO GALEGO AFÚNDESE


O peor ano do decenio no campo galego deixa perdas de 200 millóns
Producir un litro cústalle ao dono da explotación entre 3 e 8 céntimos máis do que recibe a cambio
O prezo do leite en orixe caeu un 42% desde o que se pagaba no 2007, que pasou de 49 a 28 céntimos

O 2009 tampouco pasará á historia como un bo ano para o sector gandeiro galego, principalmente para o que se dedica á produción de leite। Tanto é así que as perdas acumuladas nos últimos doce meses superan os 202 millóns de euros, circunstancia que colocou contra as cordas á maioría das 12।776 explotacións que continúan en activo। Cuns prezos medios en orixe durante toda a campaña que apenas alcanzaron os 28 céntimos, a media máis baixa da última década, e uns custos estimados de produción de entre 36 e 41 céntimos por litro, son moitos os produtores que se expoñen seriamente a posibilidade de botar o peche ás súas granxas nos próximos meses ante a imposibilidade de sacar rendibilidade á súa actividade.
«Se ascousas seguen así non quedaranos máis remedio que pechar as portas, malvender ou que , pagar as débedas que se poida e dedicarnos a outra cousa». Así de pesimista móstrase un gandeiro de Santa Comba que recolle a opinión doutros moitos colegas no seu mesma situación. «Somos a única profesión que non sabemos ou que imos cobrar polo noso traballo a final de mes. As industrias págannos ou que queren e fanse ricos á nosa conta mentres vos Gobernos esperan sen facer nada a que desaparezamos», sentencia outro produtor de Mazaricos que leva apenas un par de anos á fronte da explotación familiar transferida do seu pai.
Nos dous últimos anos, o prezo da materia prima caeu máis dun 42%, pasando dos 49,15 céntimos que se pagaban en decembro do 2007 aos 28,5 céntimos que, de media, reciben os produtores por cada litro a día de hoxe. Durante este período rexistráronse, segundo os datos do Observatorio do Sector Lácteo dependente da Consellería de Medio Rural, vinte meses consecutivos de recortes nos prezos percibidos polo gandeiro, que tocaron fondo en agosto con liquidacións de 25,02 céntimos por litro no conxunto das granxas galegas. Desde entón, producíronse pequenos repuntes nestas cotizacións que oscilan, segundo as empresas lácteas, entre os 1 e os 3 céntimos, a pesar do cal o prezo da materia prima segue estando 5 céntimos por baixo do que se rexistraba no mesmo período do ano pasado. Paralelamente a esta evolución, os gastos fixos das explotacións experimentaron un crecemento superior ao 30%. Sirva de exemplo o caso da alimentación do gando, que pasou de representar o 42% dos custos totais de cada litro de leite, ao 57% que supón na actualidade. Esta circunstancia é confirmada polo propio Ministerio de Medio Rural que, nun recente estudo sobre a cadea de valor e a formación de prezos, cifra os custos de produción dos gandeiros nunha pinza que se move entre os 0,365 e os 0,415 euros por quilo, mentres que recoñece que as cotizacións que estes reciben pola materia prima oscilan entre os 33 e os 37,5 céntimos.
Galicia sitúase, inexplicablemente, como a comunidade onde se rexistran uns prezos máis baixos de entre as principais rexións produtoras do país। Varias organizacións agrarias coinciden en sinalar que estas diferenzas chegan a superar os 5 céntimos por quilo। Mentres un gandeiro galego cunha produción media -contorna a 180.000 quilos anuais- percibe 0,271 euros por litro, un asturiano ou un castelán-leonés no seu mesma situación percibe 0,304 euros. Estas diferenzas agrávanse no extracto daquelas granxas con entregas á industria superiores aos 500.000 litros. Estas perciben en Galicia sobre 0,303 euros, segundo os datos da Xunta, mentres que en Asturias ou ata Andalucía superan os 34 céntimos.

A produción láctea na comunidade caeu por primeira vez no último lustro

Por primeira vez no último lustro, o volume de produción láctea baixou en Galicia durante o mes de outubro, período tradicionalmente de bos prezos en orixe e xa que logo de incrementos nas entregas. Segundo os últimos datos publicados polo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), a produción neste mes situouse en 176 millóns de quilos, 4 millóns menos que no mesmo período do 2008.
O volume acumulado de materia prima ata este mes na comunidade alcanzou os 1.279 millóns de litros, 41,6 millóns por baixo que no mesmo período do ano pasado. Con este dato confírmase a tendencia iniciada no último terzo da pasada campaña, primeira desde o 2004 na que se constata un descenso das entregas ás industrias por parte dos gandeiros galegos.
Ata o 31 de marzo, data de finalización do período lácteo 2008-2009 iniciado o 1 de abril do 2008, as 13.591 explotacións que se atopaban en activo en Galicia produciron un total de 2.223 millóns de quilos de leite, apenas 25 millóns de quilos menos que na campaña precedente.
Esta cifra, que representaba unha caída de tan só o 1,13%, rompía, con todo, coa dinámica que viña repetindo durante o último lustro no sector lácteo español, onde Galicia era a única das principais comunidades produtoras do país que lograba aumentar sistematicamente a cantidade de leite recollido en orixe.
Menos dimensionadas
A delicada situación de falta de rendibilidade pola que atravesa o sector, unido ao feito de que a galega segue sendo a autonomía coas explotacións menos dimensionadas, e xa que logo máis susceptibles de abandonar a actividade nunha hipotética situación de crise como a actual, parecen estar detrás deste descenso da produción láctea galega que, a falta de 5 meses para terminar a presente campaña, sitúase xa no 3,15%, o dobre que o conxunto do estado. Non sucede o mesmo, con todo, en Castela e León e Cataluña, onde as entregas ás industrias repuntan un 0,75 e 1,24%, respectivamente. Destes dous territorios, xunto con Galicia, sae o 60% do total de leite que se produce en España.

Cada día pecharon en Galicia dúas explotacióनस
Actualmente producen leite en Galicia un total de 12.776 explotacións, 712 menos das que continuaban en activo fai tan só un ano. Nin sequera a desaparición dos plans de abandono incentivados da produción, as compras de cota a particulares por parte do ministerio ou as axudas autonómicas para a incorporación de mozas ás explotacións lograron frear a sangría. Segundo un estudo elaborado polo gabinete técnico do sindicato Unións Agrarias (UU.?AA.), un total de 4.000 explotacións ten seriamente condicionada a súa continuidade no sector a curto prazo. Están repartidas por algún dos 72 concellos galegos (o 23% do total de 315 municipios existentes) que teñen na produción láctea e en todo o seu comercio e industria auxiliar o principal motor da súa economía. Para os responsables de UU.?AA. o sector gandeiro galego xera de forma directa 21.000 empregos aos que hai que sumar outros 80.000 inducidos.


No hay comentarios:

Publicar un comentario