martes, 19 de enero de 2010

Menos da metade dos concellos galegos ten achaiadura urbanística integral
Menos da metade dos Concellos galegos, un 40,64 por cento, conta cunha achaiadura urbanística integral, segundo un informe elaborado polo Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) sobre o estado de ordenación das catro provincias.
Segundo os datos recompilados, un 37 por cento dos municipios segue baseando a súa ordenación urbanística en normas subsidiarias de achaiadura municipal, que poden datar entre 1977 e 1997.
De acordo coa vixente Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, os Concellos debían aprobar un plan xeral de ordenación municipal antes de xaneiro de 2006, aínda que na actualidade só 41 (un 13,02 por cento do total) están adaptados á normativa, denuncia o COAG.
A provincia da Coruña é onde máis municipios contan cun plan xeral de ordenación municipal: Cerdido, As Somozas, A Capela, Vilamaior, Paderne, Oleiros (parcialmente), Curtis, Sobrado dous Monxes, Toques, Boimorto, Arzúa, Oroso, Santiago de Compostela, Vedra, Laxe (parcialmente), Zas, Lousame e A Pobra do Caramiñal.
No polo oposto figura Pontevedra, cun 3,22 por cento dos seus municipios adaptados á normativa vixente, os de Vigo e Rodeiro.
Segundo os datos globais de toda Galicia, hai 41 municipios con achaiadura adaptada e só cinco deles son costeiros: A Pobra do Caramiñal, Laxe, Oleiros, Paderne e Vigo.
Outro dos datos rechamantes do informe é que trece municipios teñen a súa achaiadura suspendida ou anulado, seis dos cales son costeiros, «o que fai evidente», di o COAG, «que as actuacións realizadas ao amparo destes instrumentos urbanísticos tiveron unhas consecuencias especialmente preocupantes».
Trátase dos municipios do Grove, A Estrada, Ponteareas, Tui, Gondomar, Sada, Ares, Teo, Abegondo, Viveiro, Barreiros, Ribadeo e Verín.
No seu estudo, o COAG constatou o feito de que «empeza a calar a idea de que o crecemento e desenvolvemento non son sinónimos de descontrol, senón de todo o contrario».
E é que na actual achaiadura que se está aprobando «priman os valores de conservación da natureza, de sustentabilidade e a inevitable consideración e actualización das servidumes que poidan afectar ao territorio que a achaiadura antiga non recollía».
Por iso, desde o COAG sosteñen que o labor de tutela por parte da administración autonómica, sobre todo aos máis pequenos, «é moi importante».

No hay comentarios:

Publicar un comentario