lunes, 18 de enero de 2010

Os maiores de 65 anos xa concentran en Galicia 43 de cada 100 hospitalizacións
A deformada pirámide poboacional de Galicia, unha das comunidades autónomas máis envellecidas, determina as necesidades sanitarias e o gasto na materia, porque as persoas de idade avanzada adoitan requirir maiores coidados médicos que as mozas. Un reflexo son os datos de hospitalizacións, que revelan que case un 43% das altas dadas nos centros sanitarios galegos en 2008 corresponderon a pacientes de 65 ou máis anos, unha cifra que duplica o seu peso no padrón. Ademais, as súas estancias son --de media-- máis longas que as da poboación de menor idade.

A enquisa de morbilidade hospitalaria correspondente ao ano 2008, divulgada recentemente polo Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúa en algo máis de 300.000 as altas médicas na comunidade, 128.760 de maiores de 65 anos. A proporción é bastante superior á media de España, onde as persoas en idade de xubilación concentraron un 38,3% das hospitalizacións, e increméntase de forma permanente. En Galicia fíxoo en 6,6 puntos nunha década, desde o 36,3% do 1998. En España foi menos, 3,6 puntos, debido a que o seu envellecemento é menor e máis lento que o da comunidade.

A clave en Galicia está nas dúas provincias orientais, onde --en consonancia coa súa estrutura poboacional-- máis da metade dos ingresados son maiores. A porcentaxe en Ourense dispárase ao 54,5% e en Lugo achégase ao 52. Entre tanto, A Coruña e Pontevedra están por baixo da media da comunidade, cun 40 e un 38,7%, respectivamente.

Estes datos non só confirman o peso da poboación maior en Galicia, senón tamén que as súas necesidades médicas son moi superiores ás das persoas máis novas, como se reflicte no elevado gasto farmacéutico da comunidade. De feito, se cada alta correspondese a un paciente distinto, suporía que máis dunha quinta parte dos xubilados tiveron que pasar pola cama dun hospital no 2008, case tres veces máis que o resto da poboación. Ésta é unha das circunstancias que explica que a comunidade galega rexistrase uns 400 ingresos máis por cada 100.000 habitantes que a media de España, situada en 10.559.

Estancias prolongadas
A diferenza sería aínda moito maior se se medise en días totais de hospitalización. De feito, a estancia media en Galicia, de 7,82 xornadas, é a segunda máis alta de España, que ten unha media de 6,96. Está igualada coa de Cantabria e só a supera outra comunidade fortemente envellecida, Castela e León, que chega aos 8 días.

E é que, deixando á marxe os bebés, a duración dos ingresos aumenta de forma notable coa idade. En Galicia supera os 9 días desde os 65 anos, e os 10 a partir dos 75. Así as cousas, resulta que dos 2,3 millóns de días que sumaron todas as hospitalizacións, máis do 55% corresponderon a maiores. En todo caso, conseguíronse acurtar as estancias nos últimos anos. A media galega era de 10 xornadas en 1998, cando a estatal estaba ao redor de 9.

Enfermidades circulatorias, primeira causa de ingreso
Os embarazos e partos constituíron no ano 2008 a principal causa de hospitalización en España, pero en Galicia --pola súa estrutura poboacional-- gañan as enfermidades, e hai tres tipos que ocasionan máis ingresos. As primeiras son as relacionadas co aparello circulatorio, que estiveron detrás da hospitalización dun 13,2% dos pacientes dados de alta, con 1.452 casos por cada 100.000 habitantes.

As seguintes causas son as doenzas respiratorias (nun 12,4% dos casos) e as do aparello dixestivo (12%). Nestas enfermidades, como nas circulatorias, a cifra galega por cada 100.000 habitantes supera a media española, e é maior que a de dez anos antes.

No que respecta a embarazos e partos, contabilizáronse 1.202 altas por cada 100.000 habitantes en Galicia, 190 menos que a media estatal. Nin Lugo nin Ourense chegan ao milleiro. Debido aos embarazos, a maioría das hospitalizacións corresponden a mulleres, con máis de 52 de cada cen en Galicia. En España a diferenza foi maior, xa que un 53,8% dos ingresos foron de mulleres.

Ourense e Vigo acaparan a ocupación
Os complexos hospitalarios universitarios da Coruña, Vigo e Santiago foron, por esta orde, os que rexistraron máis ingresos no ano 2008, entre os 42.500 do herculino e os algo máis de 35.000 do compostelán. Con todo, a maior taxa de ocupación correspondeu a unhas instalacións de menor tamaño, as da capital ourensá, onde chegou ao 87,9%. Vigo ocupou o segundo lugar, cun 86,2.

Estes datos están recollidos na memoria do 2008 do sistema público de saúde de Galicia, segundo a cal a media da rede foi do 81,6% e o hospital menos saturado --exceptuando o Povisa, concertado-- foi o de Verín, con algo máis dun 63% de ocupación. Entre os das principais cidades, a cifra máis baixa deuse no da Coruña, que, a pesar de ser o que acolleu a máis pacientes, estivo de media por baixo do 78%.

No cálculo de ingresos por cada mil habitantes, catro centros superaron a barreira do centenar, tres deles das provincias máis envellecidas. O Xeral-Calde de Lugo encabezou a lista de forma destacada, con 109,5, seguido polo comarcal de Valdeorras (104,8) e polo de Ourense capital (101,2). O de Pontevedra, entre tanto, pasou o 100 por unhas décimas. As cifras máis baixas, de 55,6 ingresos por milleiro de persoas, corresponderon aos hospitais do Barbanza e do Salnés.

Un 18% de ingresos na privada
As quince instalacións hospitalarias da rede pública de Galicia sumaron preto de 246.000 altas no ano 2008. Tendo en conta que o estudo realizado polo Instituto Nacional de Estadística sitúa en algo máis de 300.000 as contabilizadas en todos os centros sanitarios da comunidade, os de titularidade privada rexistrarían ao redor de 54.000 altas, que equivalen a un 18% do total.

No hay comentarios:

Publicar un comentario